Májový snúbenecký kurz

Na treťom tohtoročnom  kurze prípravy na manželstvo 4.- 6. mája na fare v Novom Smokovci  sa v piatok popoludní stretlo  jedenásť snúbeneckých párov, ktoré sa rozhodli pre sviatostné manželstvo. Počas troch dní plných prednášok, aktivít , diskusií a rozhovorov o živote v manželstve i s Bohom sa im venoval náš pán kaplán Peter,  päť manželských párov a dvaja odborníci. Nechýbala ani možnosť  zúčastniť sa sv. omší, vyspovedať sa, či porozprávať s naším výnimočným pánom kaplánom. V nedeľu po slávnostnom obede sme z Tatier všetci odchádzali posilnení a odhodlaní rásť v našich vzťahoch.

Continue Reading

Aprílový snúbenecký kurz

Počas víkendu od 20. – 22. apríla 2018 sa v priestoroch Rímskokatolíckeho farského úradu v Novom Smokovci konala príprava snúbencov na manželstvo. Lektori, ktorí sú prevažne našími farníkmi, priblížili svoje manželské radosti i starosti pätnástim párom. Vytvorilo sa živé spoločenstvo mladých ľudí, ktorí chcú žiť svoje povolanie s Kristom medzi sebou a nechať sa viesť Jeho slovom skrze učenie Cirkvi.

Continue Reading

Snúbenecký kurz – marec 2018

Uplynulý víkend 2. – 4. 3. 2018 sa na Farskom úrade v Novom Smokovci konal ďalší kurz prípravy snúbencov, najmä našej farnosti, či dekanátu. Ako tradične, v piatok o 15.00h sa v zasadacej miestnosti zišlo 14 snúbeneckých párov, ktorí sa oboznámili s priebehom kurzu. Interaktívnou formou sa vzájomne medzi sebou predstavili a započúvali do prvých prednášok, ktorých bolo spolu deväť: šesť  z nich lektorujú manželia, dve kňaz a jednu lekárka – gynekologička. Okrem tejto prednáškovej časti majú snúbenci dostatok priestoru na vzájomné spoznávanie, konzultáciu s lektorským tímom, či prechádzku v prostredí Vysokých Tatier. Veľmi dôležitou súčasťou tejto prípravy na manželstvo je duchovná formácia. Každý deň sme mali svätú omšu, v sobotu adoráciu Najsvätejšej sviatosti a počas celej prípravy bol prítomný kňaz, ktorý neúnavne vysluhoval sviatosť zmierenia a ponúkal duchovné rozhovory. Stretnutia prípravy sú veľmi obohacujúce pre snúbencov ale aj pre lektorov. Badať to najmä pri záverečnom vyhodnocovaní uplynulého kurzu. Verím, že takéto stretnutia nás nasmerujú k hlbšiemu prežívaniu osobného vzťahu s Bohom a pozvaniu do svojej nastávajúcej rodiny, nastávajúcich dní a životných situácii.

 

Continue Reading

Snúbenecký kurz

 

V dňoch od 20. – 22. októbra prebehla v priestoroch farnosti Nového Smokovca posledná tohoročná snúbenecká náuka. Pod vedením o. Petra Matisa sa o kvalitný program postaralo 5 manželských párov a gynekologická odborníčka. Spoločne sme začali v piatok na tému Povolanie k manželstvu a predpoklady dobrého manželstva.

IMG_3725

Continue Reading