Snúbenecký kurz – marec 2018

Uplynulý víkend 2. – 4. 3. 2018 sa na Farskom úrade v Novom Smokovci konal ďalší kurz prípravy snúbencov, najmä našej farnosti, či dekanátu. Ako tradične, v piatok o 15.00h sa v zasadacej miestnosti zišlo 14 snúbeneckých párov, ktorí sa oboznámili s priebehom kurzu. Interaktívnou formou sa vzájomne medzi sebou predstavili a započúvali do prvých prednášok, ktorých bolo spolu deväť: šesť  z nich lektorujú manželia, dve kňaz a jednu lekárka – gynekologička. Okrem tejto prednáškovej časti majú snúbenci dostatok priestoru na vzájomné spoznávanie, konzultáciu s lektorským tímom, či prechádzku v prostredí Vysokých Tatier. Veľmi dôležitou súčasťou tejto prípravy na manželstvo je duchovná formácia. Každý deň sme mali svätú omšu, v sobotu adoráciu Najsvätejšej sviatosti a počas celej prípravy bol prítomný kňaz, ktorý neúnavne vysluhoval sviatosť zmierenia a ponúkal duchovné rozhovory. Stretnutia prípravy sú veľmi obohacujúce pre snúbencov ale aj pre lektorov. Badať to najmä pri záverečnom vyhodnocovaní uplynulého kurzu. Verím, že takéto stretnutia nás nasmerujú k hlbšiemu prežívaniu osobného vzťahu s Bohom a pozvaniu do svojej nastávajúcej rodiny, nastávajúcich dní a životných situácii.

 

Mohlo by sa vám tiež páčiť: