2. stretnutie birmovancov

 

Od októbra sa v našej farnosti opäť rozbehla príprava mladých na prijatie sviatosti birmovania. Animátori sa stretli so svojimi  zverencami už po druhýkrát, a to v piatok 20. 10. po mládežníckej sv. omši v Kostole sv. Cyrila a Metoda na Juhu. Hosťom stretnutia bola Nelka Grajciarová, bratislavský koordinátor ZKSM (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže). Mladým sa prihovorila na tému „Božia láska“.

IMG_2884

Vychádzajúc zo svoje skúsenosti ako mladého dievčaťa sa s birmovancami podelila s tým, ako prežívala svoje tínedžerské obdobie. Bolo to obdobie plné samoty, smútku a nezmyselnosti života. V tejto etape sa náhodne dostala do kostola, kde bola vystavená Sviatosť oltárna a prežila Božiu blízkosť. Keď sa s tým zdôverila svojej tete – katechétke, tá jej jednoducho povedala:
„To znamená, že Boh po tebe túži.“ Veľmi ju prekvapilo, že Boh by túžil práve po nej. Cez čítanie Božieho slova a konkrétne biblické postavy, ktoré nežili vôbec svätý či dokonalý život (ako napr. Dávid) ju Boh pomaly presviedčal, že mu na nej skutočne záleží. Prežila to, čo píše sv. Pavol v liste Kolosanom: „On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna.“ „Každý jeden z nás je objektom Božej lásky“, povedala. „Láska je rozhodnutie urobiť pre toho druhého všetko. Pán Boh to tiež urobil – urobil pre nás všetko.“ Za najväčší dôkaz lásky považujeme to, keď niekto položí svoj život za druhého človeka. Urobil tak Nebeský Otec, keď za nás obetoval svojho jediného Syna, svoje všetko. „Nádhernou pravdou je, že Pán Boh nerobí v láske žiadne rozdiely – každého z nás miluje rovnako.“, spomenula. Na druhej strane, nikto z nás nie je tak výnimočný, aby ho Pán Boh nemiloval. Veľkým prekvapením pre mnohých môže byť to, že Pán Boh od nás za to neočakáva vôbec nič. Jediné, po čom túži, je, aby sme uverili, že nás skutočne takto miluje a že nemusíme urobiť nič, aby sme si jeho lásku získali. „Boh nikdy neodvolá to, že nás miluje, čokoľvek by sme vo svojom živote urobili.“, povedala
Nelka. V závere povzbudila mladých k čítaniu Božieho slova, kde sa môžu sami dočítať o nesmiernej a nepredstaviteľnej láske Boha ku každému človeku. Záver stretnutia patril opäť skupinkám, v ktorých sa mladí stretli so svojimi animátormi a podelili na danú tému. Ďakujeme veľmi pekne Nelke za jej slová plné povzbudenia a nádeje. Tešíme sa na ďalšie birmovanecké stretnutie v novembri.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: