Modlitby Za Naše Mesto

Po dlhšej letnej prestávke sa veriaci farnosti Poprad mohli v sobotu 21. októbra opäť stretnúť na modlitbách Za naše mesto. Modlitbové stretnutie sa začalo tradične po večernej sv. omši o 18.30 v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Spolu s novokňazom o. Máriom Brezňanom sa veriaci prihovárali za potreby jednotlivcov, birmovancov, rodín, ako i potreby celého nášho mesta. Modlitby Za naše mesto budú prebiehať od októbra vždy raz v mesiaci. Dátumy jednotlivých stretnutí môžete nájsť na plagáte.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: