9. DEŇ SVÄTÝCH MISIÍ (2.10.2016)

Program svätých misií v Poprade sa ukončil v nedeľu 2. októbra. Témou posledného dňa bol „Kríž“, ktorej sa venovali záverečné kázne misijných sv. omší.

 

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.

IMG_8411

Vyvrcholením celého programu svätých misií bola záverečná sv. omša pri Aréne Poprad o 15:00. Veriacim sa prihovoril misionár milosrdenstva páter Michal Zamkovský, ktorý v úvode svojej homílie poukázal na to, že sa mení svet okolo nás, mení sa myslenie ľudí, čím vznikajú generačné nedorozumenia. Mnohí tvrdia, že aj Cirkev by sa mala zmeniť, prispôsobiť dobe, ‚zmodernizovať‘. Treba však veľa pretrpieť a premodliť, aby sme mohli povedať, ako je dobre, že sa Boh nemení. Že je stály“, uviedol páter redemptorista. Veriacich povzbudil, aby pri pohľade na kríž objavili, čo je láska. Jedine skrze kríž môže človek prekonať zameranosť na seba. „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ Súčasný človek žije v pokušení žiť pre seba, užívať si, odmietať kríž a utrpenie. „Ale od čias, kedy prvý človek zhrešil v raji a vstúpil do života hriech, je tu aj utrpenie.“ Ľudia sa boja kríža a utrpenia, pretože si myslia, že ich to ‚zabije‘. „My sa klaniame a veríme tomu, ktorý prešiel touto cestou. Ak máme účasť na kríži, máme účasť aj na zmŕtvychvstaní.“,povedal otec Michal. Svoju homíliu ukončil slovami: „Život víťazí nad smrťou, dobro víťazí nad zlom a láska nad nenávisťou.“ V rámci príhovoru povzbudil veriacich vystúpiť na vrch Krížová nad Popradom, odkiaľ sa Ježiš z kríža díva a nesie ľudí celého mesta Poprad.

Naša veľká vďaka patrí pátrom redemptoristom, ktorý sa počas celého týždňa misií prihovárali a povzbudzovali našich veriacich i veriacich z blízkeho okolia priblížiť sa k Bohu. Máme nádej, že ich obeta a úsilie sa prejaví v bohatom ovocí v živote veriacich našej farnosti.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: