8. DEŇ MISIÍ /1. 10. 2016/

Program predposledného dňa Svätých misií sa venoval témam “Modlitba a Panna Mária”. V ranných homíliách povzbudili pátri redemptoristi veriacich vytrvať v modlitbe.

 

Zahľaďme sa na Máriu, ktorá nám cez kríž ukazuje na Krista

 IMG_8371

Témou večerných kázní predposledného dňa misií bola „Panna Mária“. Páter Michal Zamkovský začal svoju homíliu v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie slovami spisovateľa Chestertona: “Niekedy prehliadame tie najsamozrejmejšie veci.” Jednou z nich je matka. Preto si chceme uvedomiť prítomnosť Matky, Panny Márie, v našom živote. Ona nie je na konci, ale na začiatku kresťanského života. „Veľa sa nepíše o Márii v Novom Zákone, ale to, čo sa píše, je dosť kľúčové”, povel otec Michal. Panna Mária nechýbala ani pri jednom z troch základných tajomstiev – pri vtelení, pod krížom na kalvárii a vo večeradle, kde sa rodí Cirkev. Podľa slov otca Michala je Panna Mária „vždy v strede diania“. V našom kresťanskom živote je podstatné žiť vieru, nádej a lásku, k čomu nás vedie a pozýva práve ona. Pri zvestovaní povedala anjelovi: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“, čo je inými slovami ‚amen‘. „Aj my, kedykoľvek prijímame Boha vo svätom prijímaní, hovoríme Bohu ‚amen‘. Tak vstupuje do sveta Božie kráľovstvo. Ako Boh potrebuje ľudí viery! Ani Mária nechápala. Keď anjel od nej odišiel, zostala sama, ide k Alžbete, rozpoznáva Božiu vôľu. Aj my chceme Bohu povedať ‚amen‘, byť ľuďmi viery, ako ona.“, povedal páter redemptorista. Na základe Máriinho vzoru povzbudil veriacich ďalej kráčať vo viere a nádeji. „Ježiš zomrel a Mária ide cez temnotu. V nádeji. Snáď jediná na Kalvárii verila, že Bohu nič nie je nemožné. A tak Ježišovou obetou a Máriiným utrpením sme zachránení.“ Tak Mária nemôže zabudnúť ani na nás, nemôže nás nechať napospas. „Nádej vidí to, čo ešte niet a smeruje do nového neba a novej zeme. Mária, prosíme ťa o nádej v našich situáciách, skúška, stoj pri nás, buď s nami.“

Mohlo by sa vám tiež páčiť: