ČERVENÁ STREDA

V stredu 25. novembra budú viaceré budovy po celom Slovensku nasvietené na červeno. Červená farba symbolizuje súdržnosť s prenasledovanými pre svoju vieru po celom svete. Kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou menšinou na svete, upozorňuje na to pápežská nadácia ACN Slovensko. Poukázať na tento problém má Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom. Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie je podľa ACN pre Slovensko čas upriamiť pozornosť na tých, ktorí slobodu stále nemajú. „Uplynulo už 30 rokov, odkedy sa nemusíme báť prenasledovania alebo diskriminácie pre svoju vieru. Môžeme chodiť do kostola, verejne sa modliť, hovoriť o viere v Boha a snažiť sa ukázať krásu viery aj v spoločnosti. Žiaľ, nie všetci bratia a sestry vo svete majú takéto šťastie,” povedal riaditeľ ACN Slovensko Miroslav Dzurech. Pri tejto príležitosti budú aj naše kostoly svietiť v čase od 17.00 do 20.00 na červeno. Myslime na našich vzdialených prenasledovaných bratov a sestry vo svojich modlitbách.

Ponúkame vám niekoľko svedectiev prenasledovaných kresťanov, prebratých z knihy “ja som n / hlas mučeníkov”, zverejnené so súhlasom www.kumran.sk/

NIE SI TU VÍTANÁ /Afrúz, Irán/

Afrúz, iránska moslimka, nehľadala Ježiša, keď ho našla. Hľadala pomoc. Pokoj pre svoju myseľ. Niečo, čím by utíšila bolesť. Jej život sa trieštil pod tlakom práce, školy a  nepríjemných pochybností o islamskej viere. Možno, hovorila si v duchu, by som mala zahodiť za hlavu všetok ten stres a stať sa poetkou. Básnici v  Iráne požívajú veľkú úctu a  to by jej krvnému tlaku veľmi prospelo. Keď mala pocit, že ju život tlačí k zemi, volala k Alahovi. Nie, nevolala, priznáva, ale vyhrážala sa. „Ak mi chceš pomôcť,“ modlila sa, „ešte dnes sa mi zjav. Ak mi dnes v  noci nedáš znamenie, začnem žiť materialisticky a hriešne.“ Potom zaspala a  mala videnie.

Continue Reading

Prvé stretnutie birmovancov

V utorok 6. októbra začal v našej farnosti ďalší ročník prípravy na birmovku. Deviataci sa stretli s kaplánom Máriom a animátormi v pastoračnom centre, kde sa dozvedeli, čo ich počas nasledujúcich mesiacov čaká, čo musia absolvovať a na čo sa môžu tešiť.

Continue Reading

BODKA za prázdninami

V poslednú augustovú nedeľu sme sa stretli spoločne celá farnosť na akcii zvanej Bodka. Išlo o spoločné zakončenie prázdnin v spoločenstve farskej rodiny, kde sme ďakovali za všetko dobré a pekné, čo sme mohli zažiť.

Continue Reading