Konferencia “Nech zostúpi oheň”

Počas víkendu od 23. – 25. 9. 2022 naša farnosť hosťovala katolíckych laických misionárov z Malajzie, Juda Antoina s manželkou Veronikou a dcérami Laviniou a Aliciou na konferencii “Nech zostúpi oheň”. Opierajúc sa o učenie a dokumenty Katolíckej cirkvi misionári ponúkali prítomným impulzy, ako pomocou Ducha Svätého čeliť situáciám, ktoré pred nás súčasný svet predkladá, a to zvlášť po pandémii.

Continue Reading

Príprava na odpust a odpustová slávnosť 2023

Tohtoročnú prípravu na odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie sme začali v nedeľu dňom farnosti, ktorý sa konal pri konkatedrále po detskej svätej omši o 11.00h. Stretli sme sa pri guláši a čapovanej kofole a pive, kde sa mali možnosť farníci stretnúť navzájom, ale aj s kňazmi farnosti, a porozprávať sa. Nasledovali ďalšie dni s programom a samotná slávnosť.

Continue Reading

Rozlúčka s p. kaplánom Antonom

Od júla je z našej farnosti preradený aj pán kaplán Anton Durčák. Diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš ho poslal na štúdiá do Ríma, kde bude študovať morálku. V našej farnosti pôsobil iba rok, počas ktorého sa okrem ostatných kňazských povinností venoval aj mladým na mládežníckych sv. omšiach alebo pri príprave na sviatosť birmovania. Prajeme mu zo srdca mnoho Božích milostí na novom mieste a veľa síl a darov Ducha Svätého pri štúdiu.

Continue Reading

Rozlúčka s p. kaplánom Adamom

Od 4. júla je z našej farnosti preradený p. kaplán Adam Konkoľ, ktorý mal v našej farnosti na starosti detské sväté omše a prípravu detí na prvé sväté prijímanie.
Za jeho službu mu zo srdca ďakujeme a vyprosujeme mu v novom pôsobisku mnoho Božích milostí, požehnania a radosti zo služby Pánovi.

Continue Reading