Adventné aktivity 2023

Tohtoročný Advent bol v našej farnosti bohatý na rôzne aktivity. O niektorých si môžete prečítať v jednotlivých článkoch na blogu, ako napríklad o príchode sv. Mikuláša medzi deti po nedeľnej detskej svätej omši, o tom, ako si deti tvorili vlastné adventné vence v pastoračnom centre, o diecéznej adorácii alebo o birmovancoch, ktorí starkým v našej farnosti roznášali mikulášske balíčky.
V našej farnosti sme sa okrem toho stretávali aj na modlitbe Lectio Divina, rorátnych svätých omšiach a konala sa aj tradičná potravinová zbierka pre rodiny v núdzi.

Continue Reading

Diecézna adorácia

V našej diecéze sme začali nový pastoračný projekt pod názvom “Ježišova cesta do Emauz”, ktorá sa bude skladať z troch etáp. Tú prvú sme začali v sobotu podvečer adoráciou vo vybraných mestách našej diecézy, medzi ktorými bola aj naša konkatedrála.

Continue Reading