Diecézna adorácia

V našej diecéze sme začali nový pastoračný projekt pod názvom “Ježišova cesta do Emauz”, ktorá sa bude skladať z troch etáp. Tú prvú sme začali v sobotu podvečer adoráciou vo vybraných mestách našej diecézy, medzi ktorými bola aj naša konkatedrála.

O celom pastoračnom projekte nájdete všetky informácie na diecéznej webovej stránke, kde okrem toho nájdete aj materiály na stiahnutie. Tiež si môžete prečítať aj list diecézneho biskupa Františka veriacim pri príležitosti začatia tohto projektu.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: