Adventné aktivity 2023

Tohtoročný Advent bol v našej farnosti bohatý na rôzne aktivity. O niektorých si môžete prečítať v jednotlivých článkoch na blogu, ako napríklad o príchode sv. Mikuláša medzi deti po nedeľnej detskej svätej omši, o tom, ako si deti tvorili vlastné adventné vence v pastoračnom centre, o diecéznej adorácii alebo o birmovancoch, ktorí starkým v našej farnosti roznášali mikulášske balíčky.
V našej farnosti sme sa okrem toho stretávali aj na modlitbe Lectio Divina, rorátnych svätých omšiach a konala sa aj tradičná potravinová zbierka pre rodiny v núdzi.

Každý utorok večer v pastoračnom centre sme sa stretávali pri modlitbe Lectio Divina, kde bolo témou vždy evanjelium na nasledujúcu adventnú nedeľu. Stretnutia viedol p. dekan Ondrej Borsík.

Rorátne sväté omše tento rok trvali dva týždne, od 4. do 15. decembra. V našej farnosti ich už niekoľko rokov počas tohto obdobia slávime každý pracovný deň, piatok je venovaný deťom. V tomto advente vyšiel len jeden piatok s rorátnou svätou omšou, 15. decembra sme sa tak po sv. omši stretli s deťmi na sladkých raňajkách.

Tradičná potravinová zbierka pre rodiny v núdzi sa konala aj tento rok. Srdečne ďakujeme všetkým štedrým darcom!

Mohlo by sa vám tiež páčiť: