Príprava na odpust a odpustová slávnosť 2023

Tohtoročnú prípravu na odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie sme začali v nedeľu dňom farnosti, ktorý sa konal pri konkatedrále po detskej svätej omši o 11.00h. Stretli sme sa pri guláši a čapovanej kofole a pive, kde sa mali možnosť farníci stretnúť navzájom, ale aj s kňazmi farnosti, a porozprávať sa. Nasledovali ďalšie dni s programom a samotná slávnosť.

Tri dni pred odpustom, od 12. do 14. septembra sa sväté omše zo 16.00h presunuli na 18.00h. Boli to sv. omše s tematickými kázňami – ako príprava na odpustovú slávnosť, na ktorých pozvaní hostia rozprávali o tom, ako budovať farské spoločenstvo, ako do neho prispievať a napokon o farnosti ako mieste bezprostredného kontaktu s Cirkvou.


V tomto roku slávime aj 80 rokov od postavenia konkatedrály. Pri tejto príležitosti si Rastislav Ovšonka pripravil prezentáciu o histórii konkatedrály, ktorej súčasťou boli zaujímavé historické fotografie.

Odpustová slávnosť sa konala v konkatedrále o 10.00h ako je už zvykom. Slávnostnú svätú omšu celebroval emeritný biskup Mons. Andrej Imrich, ktorému sme na konci svätej omše odovzdali ako farnosť dar k jeho 30. výročiu biskupskej vysviacky v podobe duchovnej kytice.


Slávnostným kazateľom bol prof. Jozef Jarab, ktorý nás v homílii obohatil o pohľad na slovo “stála” v evanjeliu, kde evanjelista opisuje, ako Mária “stála” pod krížom. Zaujímavými boli aj jeho spomienky taktiež z histórie konkatedrály a tvorby vitráží, na prácach ktorých sa v našej konkatedrále začalo v týchto dňoch.
O dôstojné slávenie sa aj tento rok postaral náš farský zbor, za ktoré mu ďakujeme.

Keďže p. dekan Ondrej Borsík slávi v tomto mesiaci svoje životné jubileum, pri tejto príležitosti sme aj jemu na konci sv. omše odovzdali duchovnú kyticu od veriacich farnosti Poprad, ale aj Poprad – Juh.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: