Konferencia “Nech zostúpi oheň”

Počas víkendu od 23. – 25. 9. 2022 naša farnosť hosťovala katolíckych laických misionárov z Malajzie, Juda Antoina s manželkou Veronikou a dcérami Laviniou a Aliciou na konferencii “Nech zostúpi oheň”. Opierajúc sa o učenie a dokumenty Katolíckej cirkvi misionári ponúkali prítomným impulzy, ako pomocou Ducha Svätého čeliť situáciám, ktoré pred nás súčasný svet predkladá, a to zvlášť po pandémii.

Cirkev sa potrebuje nanovo zapáliť ohňom lásky Ducha Svätého, aby tak roztopila ľady, ktoré sa nahromadili v mnohých z nás. Odvolávajúc sa na motto konferencie zazneli počas prednášok aj tieto slová pápeža Františka (modlitba Anjel Pána, 14. 8. 2016): “Oheň, o ktorom Ježiš hovorí, je oheň Ducha Svätého, prítomnosť, ktorá v nás žije a pôsobí odo dňa nášho krstu. On – oheň – je tvorivá sila, ktorá očisťuje a obnovuje, ktorá spaľuje všetku ľudskú biedu, všetko sebectvo, všetok hriech, ktorá nás premieňa zvnútra, obnovuje nás a robí nás schopnými milovať. Ježiš chce, aby Duch Svätý horel v našom srdci ako oheň, pretože len zo srdca sa môže oheň božej lásky šíriť a rozvíjať Božie kráľovstvo.” Veríme, že slová, ktoré nám ohlasovali naši misionári, padli do dobrej a úrodnej pôdy a prinesú v našej farnosti hojné ovocie. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave tejto konferencie.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: