Príprava na odpust a odpustová slávnosť 2023

Tohtoročnú prípravu na odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie sme začali v nedeľu dňom farnosti, ktorý sa konal pri konkatedrále po detskej svätej omši o 11.00h. Stretli sme sa pri guláši a čapovanej kofole a pive, kde sa mali možnosť farníci stretnúť navzájom, ale aj s kňazmi farnosti, a porozprávať sa. Nasledovali ďalšie dni s programom a samotná slávnosť.

Continue Reading

Prvé stretnutie birmovancov

V utorok 6. októbra začal v našej farnosti ďalší ročník prípravy na birmovku. Deviataci sa stretli s kaplánom Máriom a animátormi v pastoračnom centre, kde sa dozvedeli, čo ich počas nasledujúcich mesiacov čaká, čo musia absolvovať a na čo sa môžu tešiť.

Continue Reading