BODKA za prázdninami

V poslednú augustovú nedeľu sme sa stretli spoločne celá farnosť na akcii zvanej Bodka. Išlo o spoločné zakončenie prázdnin v spoločenstve farskej rodiny, kde sme ďakovali za všetko dobré a pekné, čo sme mohli zažiť.

Continue Reading

Birmovka 2020

Tento rok sa sviatosť birmovania kvôli pandémii koronavírusu nevysluhovala na slávnosť Zoslania Ducha Svätého ako býva zvykom. Dátum birmovky sa presunul na 14. júna. V nedeľu o 10.00 v konkatedrále prijalo sviatosť birmovania 73 birmovancov, vyslúžil im ju emeritný otec biskup Andrej Imrich.

Continue Reading

7 stretnutí s Pannou Máriou

Od začiatku týždňa (9.septembra) sa naša farnosť pripravovala na odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Každodenný program začínal adoráciou o 15- tej hodine spojenou s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Po nej nasledovala modlitba sv. ruženca, tematická sv. omša a rôznorodý večerný program.  

Continue Reading

Kto bol Msgr. Štefan Mnoheľ

Dňa 18. mája toho roku bola v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie omša zakončená konsekráciou pamätnej tabule venovanej staviteľovi tejto konkatedrály a dlhoročnému správcovi popradskej farnosti Msgr. Štefanovi Mnoheľovi. Konsekráciu tabule vykonal d.p.dekan Ondrej Borsík v prítomnosti hostí: zástupcu primátora pána ing. Wzoša, predsedu MS Ing.Mariana Tkáča, Mgr. Petra Cabadaja, vedúceho cirkevnej historiografie v Spišskom Podhradí Dr. Ľuboslava Hromjaka, Predsedu okr. organizácie SNS v Poprade Mgr. Eduarada Markoviča, Riaditeľa Domu MS v Spišskej Novej Vsi Mgr. Rastislava Zachera a predsedkyne miestnej organizácie MS v Poprade Mgr. Ľudmily Hrehorčákovej. Slávnostnú udalosť sprevádzali aj početní veriaci, obyvatelia Popradu. O stavbe kostola -konkatedrály a problémoch spojených s  jeho výstavbou v zložitých podmienkach obdobia prvej Slovenskej republiky bol uverejnený podrobný článok v našom časopise BRÁNA od Rastislava Ovšonku.

Tento článok je potrebné doplniť o osobnostný profil kňaza Msgr. Štefana Mnoheľa. Jeho kňazské i národno-politické aktivity uverejnil v Národnom kalendári Matice Slovenskej v roku 2014 Vojtech Kárpáty. V skrátenej podobe sú to tieto podstatné a nespochybnitelné skutočnosti.

DSC00078

Continue Reading