7 stretnutí s Pannou Máriou

Od začiatku týždňa (9.septembra) sa naša farnosť pripravovala na odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Každodenný program začínal adoráciou o 15- tej hodine spojenou s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Po nej nasledovala modlitba sv. ruženca, tematická sv. omša a rôznorodý večerný program.  

Prvý deň v týždni patril najmladším farníkom. Hlavný celebrant pán kaplán Adam Konkoľ priblížil veriacicm v kázni tému dňa „ Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám“. Pannu Máriu vyzdvihol ako ženu, ktorá nehľadiac na reakcie svojej  rodiny, okolia či dokonca svojho snúbenca sv. Jozefa, prikývla na Boží plán. Po sv. omši si deti spolu s pánom kaplánom zaspievali a pomodlili sa desiatok sv. ruženca.

Druhý deň bol venovaný rehoľníkom a zasväteným osobám. Hosťom večera bol salezián z farnosti Poprad – Veľká o. Peter Timko SDB. Veriacim sa prihovoril témou „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“. Pannu Máriu v nej vyzdvihol ako príklad absolútnej oddanosti a bezhraničnej dôvery Bohu. Po sv. omši pokračovali rehoľníci modlitbovým pásmom s duchovnými zamysleniami a piesňami. 

Streda patrila v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie mládeži. Pán Kaplán Mário Brezňan otvoril tému „Velebí moja duša Pána…“. Poukázal v nej na známu modlitbu Panny Márie Magnifikat, ktorú Nebeská Matka preniesla do svojho života a každý deň naplno prežívala ako Božiu chválu. Po sv. omši sa oslavy Boha zapojili aj mládežníci večerným programom.  

Téma štvrtého dňa bola smerovaná najmä na rodiny farnosti:  „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali.“  Pán Kaplán Marek Suchanovský povzbudil rodiny vo viere a k odovzdaniu všetkých svojich starostí a problémov do Božích rúk. Štvrtkový program ukončila večerná krížová cesta rodín.

Piatok bol venovaný najmä starším ľuďom a dôchodcom. Hosťujúci celebrant z farnosti Poprad – Juh pán kaplán Michal Janiga prepojil tému: „Nemajú vína“ na svadbe v Káne s nadchádzajúcim sviatkom Povýšenia sv. Kríža. Ježiša pripodobnil k nebeskému ženíchovi, ktorý za nás obetoval svoj život na kríži. Po sv. omši nasledovala poklona sv. Krížu sprevádzaná hudbou a zamysleniami. Piaty deň stretnutí s Pannou Máriou pred odpustovou slávnosťou zavŕšila Nikodémova noc, počas ktorej mohli veriaci pristúpiť k sviatosti zmierenia a vo večernom tichu rozjímať pred sv. Krížom.

 

Mohlo by sa vám tiež páčiť: