3. stretnutie prvoprijímajúcich detí

 

Tretie stretnutie pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov sa konalo na druhú adventnú nedeľu, 10. decembra popoludní v priestoroch pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda.

IMG_8342

Detské stretko sme začali krátkou scénkou o štyroch adventných sviecach. Prvá symbolizovala pokoj, druhá radosť a tretia lásku. Postupne sviece zhasínali, pretože vo svete už nevládne pokoj, vytráca sa radosť a dokonca aj láska. Štvrtá svieca symbolizovala nádej. Kým horela štvrtá svieca, dokázala zapáliť tie zhasnuté. Kým máme nádej, dokážeme v ľuďoch prebudiť lásku, radosť aj pokoj.
Ako novú svätú sme si na treťom stretnutí predstavili svätú Luciu. Žila za čias prenasledovania prvých kresťanov, ktorým slúžila tak, že v noci k nim chodievala do katakomb a nosila im jedlo. Svietila si pritom sviecami v tvare koruny, ktorú nosila na hlave. Preto je známa aj ako nositeľka svetla. Položila svoj život za Ježiša, pretože sa odmietla vydať, a tak ju udali ako kresťanku.
Na záver si deti z obrázkov vytvorili adventný kalendár na zostávajúce dni adventu s rôznymi aktivitami a pomodlili sme sa Korunku k Božiemu milosrdenstvu.
Rodičia detí sa stretli pri téme “Prečo zachovávať desatoro?”, pričom Desatoro bolo predstavené nie ako zastarané a nanútené príkazy Boha nám ľuďom, ale ako pomoc na našej pozemskej ceste. Pán kaplán ho prirovnal k navigácii GPS a tiež k návodu na použitie – Desatoro nemá za úlohu nás obmedzovať, práve naopak, jeho zachovávanie je zárukou šťastného života s Bohom aj s ľuďmi. Pekným príkladom bolo aj prirovnanie Desatora k zábradliu – vybrali by sme si lavičku bez zábradlia alebo so zábradllím? Stretnutie pomaly prešlo z prednášky do diskusie medzi rodičmi a kňazom.
Ďakujeme za účasť a už teraz vás pozývame na ďalšie stretnutie – 21. januára 2018 na tému “Svätá omša a modlitba v rodine”.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: