Biely týždeň pre prvoprijímajúce deti

Počas “Bieleho týždňa” mali deti, ktoré pristúpili tohto roku k 1. svätému prijímaniu, možnosť zúčastňovať sa každý večer na svätých omšiach, ktoré boli venované práve im. Témou celého týždňa bol sv. Dominik Sávio, ktorý ako 7-ročný prijal sväté prijímanie a od tohto momentu sa riadil 4 zásadami: 1. budem sa často spovedať a k svätému prijímaniu pristupovať tak často, ako mi to spovedník dovolí, 2. chcem svätiť sviatočné dni, 3. mojimi priateľmi bude Ježiš a Mária, 4. radšej zomrieť ako zhrešiť. Po každej svätej omši boli deti s rodičmi pozvaní do priestorov pod kostolom, kde ich vždy čakalo milé prekvapenie v podobe torty, pizze, pozerania filmu či hrania hier. Vo štvrtok sa na sviatok Božieho tela zúčastnili prvoprijímajúce deti procesie, počas ktorej rozhadzovali lupienky kvetov. V posledný deň tohto týždňa bolo odovzdávanie dekrétov a ,,štafety“ 9. prvých piatkov.

 

 

Continue Reading

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti

V posledný májový víkend stretávame už tradične v uliciach nášho mesta dievčatá v bielych šatách a chlapcov v pekných oblekoch. Oveľa krajší pohľad je na ich rozžiarené tváre plné očakávania. Po sviatosti zmierenia prišla pre našich tretiakov dlho očakávaná chvíľa, keď 231 detí v dňoch 26. a 27. mája pristúpilo k 1. svätému prijímaniu.

Continue Reading

6. stretnutie prvoprijímajúcich detí

Aj marcové stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov začalo pobožnosťou krížovej cesty. O tretej popoludní sme sa už presunuli do priestorov pod kostolom a začali v poradí už 6. stretnutie. Pre deti bola prichystaná aktivita o chlebe – každá skupinka mala nakresliť určitú časť procesu, pri ktorom vzniká chlieb – jedna skupina kreslila sadenie zrna a žatvu, ďalší mletie múky či samotné pečenie chleba. Pri scénke, do ktorej sa zapojili aj deti, sme si ukázali, ako sa aj v chudobe dá s chlebom podeliť a následne sme sa v skupinkách rozprávali o tom, kedy sme aj my boli chlebom pre druhých. S chlebíkom sme sa podelili aj naozaj – pri scénke sme použili čerstvo upečený chlieb, ktorý sme si potom medzi seba rozdelili 🙂

Pre rodičov bola tentokrát prichystaná prednáška na tému “5 jazykov lásky pre deti”, ktorú si pripravila psychologička Simona Babiková. Po nej sa rodičom prihovoril a predstavil aj nový kaplán Ján Mahút.

Continue Reading

5. stretnutie prvoprijímajúcich detí

 

Piate stretnutie prvoprijímajúcich detí sa začalo netradične. Keďže sme vstúpili do pôstneho obdobia, začali sme pobožnosťou krížovej cesty v Kostole sv. Cyrila a Metoda už o 14.30h. Modlili sa ju rodičia za svoje deti. O tretej sa už začalo tradičné stretnutie rodičov s kňazom, tentokrát na tému “Nezastupiteľná úloha rodiča pri kresťanskej výchove detí”. Deti sa vo vedľajšej miestosti rozdelili do skupín a s animátormi v skupinkách najprv kreslili kríž, klince a iné symboly umučenia Pána Ježiša, ku ktorým majú za úlohu vpísať si počas Pôstu dobré skutky a modlitby, ktoré vykonali. Nasledovala prednáška s prezentáciou, tentokrát o sv. Dominikovi Sáviovi, ktorý je pre deti veľkým príkladom poslušnosti, obetavosti a lásky k Pánu Ježišovi v Eucharistii.

Continue Reading