Prednáška o. Jána Buca “Život v Duchu” /15. 12. 2016/

Vo štvrtok 15. decembra zavítal do Popradu známy kňaz, kazateľ a predseda ZKSM (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže) o. Ján Buc. Spoločné stretnutie s veriacimi začalo sv. omšou v Kostole sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Juh v Poprade, ktorú o. Ján aj celebroval. Po jej ukončení nasledovala prednáška na tému „Život v Duchu“.

IMG_6371

Stretnutie sa začalo spoločnou piesňou k Duchu Svätému, ktorou bezprostredne začala prednáška. O. Ján priblížil veriacim Ducha Svätého ako osobu. Vyzdvihol tiež dôležitosť modlitby k tejto tretej Božskej osobe. „Duch Svätý je osoba. Vieme si predstaviť Boha Otca, vieme si predstaviť Ježiša. Ducha Svätého si predstaviť nevieme, možno ako nejakú holubicu, preto ho mnohí nevnímajú ako osobu.“ O. Ján povzbudil veriacich vlastnými skúsenosťami, ako Duch Svätý konkrétne koná v jeho živote, a aké je dôležité vnímať, ako nám Boh túži byť stále nablízku. Opieral sa tiež o Sväté písmo, keď Ježiš po svojom odchode do neba zoslal na apoštolov svojho Ducha. Boli plní strachu a očakávania, no príchod Ducha Svätého ich zmenil a uschopnil na všetko, do čoho boli volaní. Nebojme sa ani my spolupracovať dennodenne s Duchom Svätým. Pomôže nám prechádzať všetkým, čo prežívame, a my tak budeme môcť zakúšať jeho ovocie. „Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, miernosť, zdržanlivosť.“ (Gal 5, 22-23)

Záver prednášky opäť patril spoločnej piesni a modlitbe. Prednáška o. Jána Buca bola už treťou prednáškou tohto roku, ktorú organizovali Rímskokatolícka farnosť Poprad a kníhkupectvo Aletea.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: