1. diskusia pod kostolom /28. 10. 2016/

V piatok 28. októbra v Poprade odštartovala nová séria diskusií. Popradčania majú odteraz možnosť zúčastniť sa diskusií na rôzne zaujímavé témy. Diskusie pod kostolom sa budú pravidelne organizovať raz mesačne. Organizačne ich zapezpečujú Rímskokatolícka farnosť Poprad a Kníhkupectvo Aletea. Prvá pilotná diskusia sa uskutočnila už v uplynulý piatok. Jej prvými hosťami boli dekan Rímskokatolíckej farnosti Poprad o. Ondrej Borsík a kaplán Rímskokatolíckej farnosti Poprad o. Pavol Forgáč.

IMG_5271

Počas rozhovoru sa prítomní mohli viac dozvedieť o osobnom živote oboch prítomných kňazov. Každý z nich priblížil svoje detstvo, mladosť, hľadanie kňazského povolania, ale aj ich cestu do Popradskej farnosti. Okrem toho sa veriaci mohli o nich dozvieť aj omnoho viac – podelili sa so svojimi záujmami, či veselými zážitkami. V závere diskusie o. dekan zhrnul aj víziu a najbližšie plány Rímskokatolíckej farnosti mesta Poprad. Možnosť zapojiť sa do diskusie mali aj prítomní diváci. Pre všetkých boli pripravené farebné papieriky, ktorými hlasovali na otázky, ktoré sa týkali osobného života prítomných kňazov. Položené otázky mnohým vyvolali úsmev na tvári. Okrem toho mali možnosť hosťom položiť aj otázky a takisto aj navrhnúť hostí nasledujúcich diskusií. V závere celej diskusie o. dekan vylosoval jednu farníčku, ktorá sa otázkou zapojila do diskusie. Následne jej otec Borsík odovzdal knihu o Mariánovi Kuffovi zo Žakoviec.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: