Prednáška p. Juraja Pigulu

25. 11. 2015 do našej farnosti zavítal vzácny hosť páterJuraj Pigula, predstavený Rehole sv. Augustína na Slovensku, s prednáškou na tému “Sv. Augustín: Miluj a rob, čo chceš”.

Vo svojej prednáške nám páter Juraj priblížil život, dielo a myslenie sv. Augustína, ktoré bolo presiaknuté hľadaním pravdy – vo vzťahu človeka k samému sebe, k druhým a k Bohu. Vychádzajúc z knihy sv. Augustína “O zasvätenom panenstve”, ktorá bola reakciou na diskusiu o manželstve a panenstve v jeho dobe, páter vysvetľoval postoj sv. Augustína v zmysle vznešenosti panenského zasvätenia a dobra manželstva. Zasvätené panenstvo sa rodí z toho “viac”. Pre svätého Augustína sa stáva panenské zasvätenie znakom väčšej lásky a prostriedkom k väčšej láske. Približne polovicu spisu autor venuje téme pokory. Aj keď tvrdí, že Bohu zasvätené panenstvo vyjadruje vyšší stav kresťanskej dokonalosti, zároveň trvá na tom, že iba Božou milosťou je možné tento dar uchovať neporušený. „Strážkyňou panenstva je láska a miestom, kde ho láska stráži, je pokora.“ (sv. Augustín)

Mohlo by sa vám tiež páčiť: