Koleda Dobrej noviny

 

Koledníci Dobrej noviny vystúpili po sv. omšiach v Kostole sv. Cyrila a Metoda (25.12.) a v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie (26.12.) v Poprade. Tento rok boli koledníci oblečení v tradičných krojoch a postavy z Betlehema v kostýmoch. Kolednícky program obsahoval vinše, koledy, ale aj modlitbu detí za rodiny, farnosť, vlasť a národy celej zeme.

Výťažok zo zbierky poputuje na vzdelávanie detí do Etiópie. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prispeli na Dobrú novinu, ale aj koledníkom. Hoci boli prázdniny, vstávali o šiestej, aby poslúžili deťom v Afrike.

IMG_3689

Continue Reading

Jasličková pobožnosť

Na sviatok Božieho narodenia o 16.00 h vystúpili deti našej farnosti s divadlom o narodení Ježiša Krista. Jasličková pobožnosť obsahovala tradičné časti, ktoré nájdeme vo svätom Písme: zvestovanie anjela Gabriela Panne Márii, návšteva u Alžbety, zjavenie anjela v Jozefovom sne, cesta do Betlehema, radosť anjelov z narodenia Ježiša v jasličkách v Betleheme. Hlavná dejová línia bola zameraná na jednu betlehemskú ženu, Juditu, ktorá túžila po príchode Mesiáša, ale keď prišiel, nespoznala ho a matku s dieťaťom pod srdcom neprijala do svojho domu. Nebola pripravená na jeho príchod. Jej manžel Nátan, starý pastier, po zvestovaní anjela pastierom utekal za Juditou a oznámil jej radostnú zvesť. Spolu šli do maštaľky, kde sa spoločne s ďalšími pastiermi poklonili malému dieťaťu a pozvali ich do svojho domu. O dva roky do ich domu vstúpila vznešená návšteva – traja mudrci z Východu. Boh požehnal ešte raz Juditu a Nátana – bezdetnému páru po prijatí Božieho dieťaťa požehnal deti.

IMG_6696

Continue Reading

Adventné posolstvo žiakov CSŠ “Od srdca k srdcu” /18. 12. 2016/

 

Na štvrtú adventnú nedeľu si žiaci a učitelia Cirkevnej spojenej školy pripravili adventné pásmo pod názvom “Od srdca k srdcu”. Program začal o 10:40h v Kostole sv. Cyrila a Metoda a po ňom nasledovala slávnostná svätá omša, ktorú slúžil školský kaplán Florián Volf. Po svätej omši mali veriaci možnosť zakúpiť si pred kostolom výrobky žiakov školy.

DSC_0637

Continue Reading

Birmovanci u starých a chorých /Mikuláš, 10. 12. 2016/

Mikuláš tento rok nezabudol ani na starkých našej farnosti. Druhú decembrovú sobotu sa k nim vybrali naši birmovanci, aby ich potešili návštevou, milým slovom či koledou a balíčkom, ktorý si sami pripravili. Babičky a dedkovia sa návštevám veľmi potešili, neraz padli aj slzy dojatia a vrúcne objatia. Bola to určite milá skúsenosť aj pre našich birmovancov, vyjsť von zo svojho pohodlia a rozdať kúsok radosti tým, ktorým možno často kvôli veku a chorobe chýba. Pán Boh túto službu určite bohato odmení.

15355765_1133599830086694_8908657583564606305_n

Continue Reading