Ocenenie pre p. kostolníka Bujňáka

Po slávnostnej svätej omši o 10.00h na Božie narodenie odovzdal p. dekan Ondrej Borsík ocenenie za dlhoročnú službu farnosti p. kostolníkovi Jozefovi Bujňákovi, ktorý už 35 rokov slúži v našej konkatedrále. Ide o ocenenie rytiera Rádu sv. Gregora Veľkého, ktoré mu udelil Svätý otec František. Zo srdca mu za jeho službu ďakujeme a vyprosujeme mnoho Božích milostí do ďalšej služby.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: