Kto bol Msgr. Štefan Mnoheľ

Dňa 18. mája toho roku bola v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie omša zakončená konsekráciou pamätnej tabule venovanej staviteľovi tejto konkatedrály a dlhoročnému správcovi popradskej farnosti Msgr. Štefanovi Mnoheľovi. Konsekráciu tabule vykonal d.p.dekan Ondrej Borsík v prítomnosti hostí: zástupcu primátora pána ing. Wzoša, predsedu MS Ing.Mariana Tkáča, Mgr. Petra Cabadaja, vedúceho cirkevnej historiografie v Spišskom Podhradí Dr. Ľuboslava Hromjaka, Predsedu okr. organizácie SNS v Poprade Mgr. Eduarada Markoviča, Riaditeľa Domu MS v Spišskej Novej Vsi Mgr. Rastislava Zachera a predsedkyne miestnej organizácie MS v Poprade Mgr. Ľudmily Hrehorčákovej. Slávnostnú udalosť sprevádzali aj početní veriaci, obyvatelia Popradu. O stavbe kostola -konkatedrály a problémoch spojených s  jeho výstavbou v zložitých podmienkach obdobia prvej Slovenskej republiky bol uverejnený podrobný článok v našom časopise BRÁNA od Rastislava Ovšonku.

Tento článok je potrebné doplniť o osobnostný profil kňaza Msgr. Štefana Mnoheľa. Jeho kňazské i národno-politické aktivity uverejnil v Národnom kalendári Matice Slovenskej v roku 2014 Vojtech Kárpáty. V skrátenej podobe sú to tieto podstatné a nespochybnitelné skutočnosti.

DSC00078

Continue Reading

Terezkine ruže milosti padali aj na našu farnosť /18.1.2016/

18. januára krátko pred trinástou hodinou relikvie sv. Terezky dorazili do nášho mesta. Popradská konkatedrála praskala vo švíkoch. Ľudí neodradili ani zlé cesty, ani hlboké mrazy. Už niekoľko hodín pred privítaním relikvií boli všetky miesta v kostole obsadené. Stretnúť sa so sväticou prišli húfy ľudí nielen z Popradu, ale aj z blízkeho okolia. Keď relikvie prechádzali konkatedrálou, bola to chvíľa, ktorá vzbudzovala bázeň. Človek sa vtedy v tichej modlitbe aspoň na chvíľu stíšil a prosil sv. Teréziu o príhovor.

Continue Reading

Svätá brána milosrdenstva aj v našej farnosti

Pápež František vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý sa začal 8. decembra 2015 a skončí sa 20. novembra 2016. V našej farnosti bola v nedeľu 13. decembra v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie otvorená Svätá brána milosrdenstva. Slávnostnú sv. omšu celebroval Mons. Andrej Imrich, emeritný biskup Spišskej diecézy.

Continue Reading