Prvé stretnutie birmovancov

V utorok 6. októbra začal v našej farnosti ďalší ročník prípravy na birmovku. Deviataci sa stretli s kaplánom Máriom a animátormi v pastoračnom centre, kde sa dozvedeli, čo ich počas nasledujúcich mesiacov čaká, čo musia absolvovať a na čo sa môžu tešiť.

Continue Reading

BODKA za prázdninami

V poslednú augustovú nedeľu sme sa stretli spoločne celá farnosť na akcii zvanej Bodka. Išlo o spoločné zakončenie prázdnin v spoločenstve farskej rodiny, kde sme ďakovali za všetko dobré a pekné, čo sme mohli zažiť.

Continue Reading

Birmovka 2020

Tento rok sa sviatosť birmovania kvôli pandémii koronavírusu nevysluhovala na slávnosť Zoslania Ducha Svätého ako býva zvykom. Dátum birmovky sa presunul na 14. júna. V nedeľu o 10.00 v konkatedrále prijalo sviatosť birmovania 73 birmovancov, vyslúžil im ju emeritný otec biskup Andrej Imrich.

Continue Reading

7 stretnutí s Pannou Máriou

Od začiatku týždňa (9.septembra) sa naša farnosť pripravovala na odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Každodenný program začínal adoráciou o 15- tej hodine spojenou s Korunkou k Božiemu milosrdenstvu. Po nej nasledovala modlitba sv. ruženca, tematická sv. omša a rôznorodý večerný program.  

Continue Reading