MISIJNÝ TÝŽDEŇ

V mesiaci október (od 13.10. – do 20.10), ktorý pápež František vyhlásil za mimoriadny misijný mesiac, sme v našej farnosti privítali niekoľko vzácnych hostí.

Spoločne s vdp. prof. Trstenským sme sa pozreli na povolanie misionárov z pohľadu Biblie, rehoľné sestry sa s nami zasa podelili o zážitky a skúsenosti z misií na Filipínach a v Indonézii. Bohoslovci z kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka nám prišli porozprávať o rómskych misiách a rozpoznaní kňazského povolania. V strede týždňa sa nám prihovoril náš diakon vdp. Karol Irrgang s témou “Každý z nás je pokrstený a poslaný”. Ďalší deň nás s Diecéznou školou viery navštívil vdp. Štefan Vitko, v ktorej sa venoval druhému Božiemu prikázaniu. V piatok sa deti našej farnosti zapojili do celosvetovej akcie “Milión detí sa modlí ruženec”. Sobotnú večernú sv. omšu slúžil minorita Tomáš Vlček OFMConv., ktorý nám priblížil životy dvoch blahoslavených misionárov – Z. Strzalkovskeho a M. Tomaszeka. Misijný týždeň zakončil v nedeľu misionár z Mexika Páter Ján Kušnír SVD, ktorý nám ozrejmil “Význam obrazu Panny Márie z Guadeloupe”. Počas misijnej nedeľe bol v Konkatedrále k dispozícii Stánok pápežských misijných diel – Spoznaj svoju misiu a za dobrovoľný príspevok sme si mohli zakúpiť medovníčky a aj takýmto spôsobom podporiť misie. Všetkým misionárom a dobrovoľníkom na misiách vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: