KARNEVAL SVÄTÝCH

Posledný októbrový deň zorganizovala naša farnosť v pastoračných priestoroch detský Karneval svätých. Touto formou chceli organizátori deťom priblížiť životy svätcov a poukázať tiež na kresťanské hodnoty, ako aj význam blížiacich sa sviatkov.

Štvrtkové popoludnie tak strávili deti spolu so svojimi rodičmi za “nebeskou bránou”, kde si užili veľa zábavy, hier, súťaží, hudby či občerstvenia. Karneval svätých ukončili deti spoločne s pánom kaplánom Adamom Konkoľom sviečkovým sprievodom a litániami ku všetkým svätým. Na cestu domov ich z pastoračného centra vyprevadilo novokňazské požehnanie.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: