Nikodémova noc /17. 9. 2016/


Adorácia, spoveď, rozhovor s kňazom, moditba, ticho, kontemplácia. Aj toto je prostriedok, ako hľadať Ježiša, ako získavať odpovede na otázky, ktoré človeka trápia. Naši veriaci mohli už po druhýkrát využiť takúto príležitosť v sobotu 17. 9. 2016 v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie počas Nikodémovej noci. Tá nadväzuje na osobu farizeja Nikodéma, člena židovskej rady, ktorý počas noci prichádzal za Ježišom, aby sa ho pýtal na svoje najhlbšie otázky.

IMG_4850-2

“Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“ Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“” (Jn 3, 1-21)

Mohlo by sa vám tiež páčiť: