5. Stretnutie pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov

Na februárovom stretku sa prvoprijímajúce deti zoznámili so svätou Bernadetou Soubirous. Bernadeta sa odmalička vyznačovala vrúcnou zbožnosťou. Bola často chorľavá, pretože žili vo veľmi skromných podmienkach. Boli veľmi chudobní. Vo veku 14 rokov sa jej zjavila Panna Mária s ružencom v ruke a prosila ju, aby sa modlila za hriešnikov a robila pokánie. Panna Mária sa jej zjavila celkom 17-krát. Pri zjavení 25. februára 1858 jej Panna Mária povedala, aby na mieste zjavení začala kopať. Ako kopala, vytryskol prameň vody, ktorý neustále rástol. Neskôr ľudia zistili, že má zázračné účinky na liečenie chorých a chromých.

IMG_6061

Dnes sú Lurdy veľmi známe uzdraveniami a aj púťami pre chorých. 11. február je sviatok Lurdskej Panny Márie a tento deň je vyhlásený ako deň chorých. Sv. Ján Pavol II. v tento deň písal Listy chorým a aj pápež Benedikt a súčasný sv. otec František v tejto tradícii pokračuje. Preto aj my myslime na chorých a modlime sa za nich, aby trpezlivo znášali svoju chorobu a obetovali svoje bolesti a ťažkosti za obrátenie hriešnikov. Aj deti sme vyzvali, aby sa počas pôstu, podľa vzoru Bernadety, modlili za obrátenie hriešnikov a robili skutky pokánia.

 

put-do-krakowa

Mohlo by sa vám tiež páčiť: