6. DEŇ MISIÍ (29.9.2016)

Program Svätých misií v Poprade pokračoval aj vo štvrtok 29. septembra. Obe ranné sv. omše sa niesli témou „Viera o Eucharistii“. „Dnes chceme hovoriť o viere, ktorá vrchy prenáša“, začal svoju kázeň páter Peter Slobodník. Otec Slobodník sa zamýšľal nad celkovou charakteristikou našej viery: „Viera je niečo oveľa viac, ako to, čo môžeme spoznať svojimi zmyslami. V srdci každého človeka je túžba po Bohu.“ Svoju úvahu nad témou zhrnul peknou myšlienkou: „Bohu bolo málo, že stvoril svet a nás. Boh chcel, aby sme mali vzťah s Bohom. Chce byť vo vzťahu so mnou a s nami“. V závere všetkých prítomných povzbudil slovami: „Viera musí dozrievať. Preto prosme, Pane ja verím, pomôž mojej nevere“, uzavrel redemptorista.

 IMG_8027

Kto je ako Boh?

„Človek nepotrebuje žiadne vstupné. Vstupenka je to, že si Božie dieťa.“, začal večernú homíliu páter Michal Zamkovský. Všetci sme pozvaní na hostinu – ponoriť sa do tajomstva Eucharistie. Ježiš zvolil dva jednoduché spôsoby: chlieb a víno. Koľko námahy sa ukrýva za tým, kým sa z klasu stane chlieb a z hrozna víno. „Ako keby sme niesli na oltár celý vesmír. Nie je to úžasné, že bez nás by to nebolo? My vstupujeme do slávenia, prinášame seba a dary tejto zeme.“ Otec Zamkovský ďalej uviedol, že to je dôvod, pre ktorý nás Cirkev pozýva pristupovať k Eucharistii aspoň raz týždenne. „Preto aj dnes večer vložme Kristovi do rúk naše životy. To, čo nás trápi aj teší, naše starosti aj radosti, rodiny, priateľov, prácu… On to premení.“ „Keď prijímaš Eucharistiu – ty sa stávaš Kristom. Vstávame z mŕtvych spolu s ním.“ Páter Michal ďalej povedal, že Boh sa k nám už viac priblížiť nemohol. „Eucharistia to nie je opakovanie obety, ale sprítomnenie obety, to nie je predstavenie poslednej večer, to je posledná večera. Je to sám Ježiš, ktorý sa nám takýmto neskutočným a nepochopiteľným spôsobom dáva.“ Znižuje sa ako pokrm a spája sa s nami. „Viac sa už ani nedá ísť v láske a ponížení.“ Ježiš do tohto gesta lámania chleba vložil celý svoj život, celú svoju lásku. V závere homílie povedal, že Eucharistia buduje vieru. „Boh v kúsku chleba – tu padá každá logika – ostáva iba viera.“ A tá nebeská hostina začína už tu a skončí v nebeskej sláve.

Po sv. omši nasledovala krátka adorácia, v rámci ktorej veriaci pod vedením miestneho kňaza spoločne odprosovali za hriechy spáchané voči Eucharistii.

IMG_5014

Mohlo by sa vám tiež páčiť: