Farský deň detí

V nedeľu 2. júna po detskej sv. omši o 11.00h to na dvore pri konkatedrále žilo. 🙂 Pre deti a ich rodičov boli v rámci farského dňa detí prichystané rôzne nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, občerstvenie, kofola, pivo a výborný guľáš.
Ďakujeme za stretnutia, vytvorenie spoločenstva a všetkým dobrovoľníkom za pomoc s prípravami a občerstvením!

Continue Reading

Farský ples 2020

Tohtoročný farský ples sa niesol vo folklórnom duchu. Na ľudovú nôtu nám hrala Cimbalová ľudová hudba Popradčan a v hoteli Satel, kde sa už tradične ples koná, sa zúčastnení bavili v krojoch až do skorého rána. Nechýbala bohatá tombola a program, ale tiež výborné jedlo a koláče, folklórna výzdoba, ale hlavne skvelá nálada.

Continue Reading

KARNEVAL SVÄTÝCH

Posledný októbrový deň zorganizovala naša farnosť v pastoračných priestoroch detský Karneval svätých. Touto formou chceli organizátori deťom priblížiť životy svätcov a poukázať tiež na kresťanské hodnoty, ako aj význam blížiacich sa sviatkov.

Continue Reading

Detský karneval 2019

V nedeľné popoludnie 3. februára 2019 sa od pol druhej začali v pastoračnom centre zbiehať deti prezlečené do masiek od výmyslu sveta: od kuriatka, cez Matku Terezu, šialeného doktora, princezné, batmanov, hasičov… až po žĺtok! Fantázia im veru nechýbala, ale ani radosť a smiech počas celého popoludnia, v ktoré na nich čakal bohatý program.

Continue Reading

Farský ples 2018

V sobotu 10. februára sa popradskí farníci spolu s kňazmi nahodili do oblekov a rób a v kaviarni hotela Satel spoločne zakončili fašiangový čas. V poradí už 15. ročník plesu dopadol na jednotku, 212 hostí sa bavilo na tanečnom parkete do neskorej noci pod taktovkou skupiny Rytmix. O bohatý program sa postarala ľudová skupina Goluska z Oravy, tanečníci Aktiv8 z cirkevnej školy či naši kňazi pri speve karaoke. Šesťdesiat cien v tombole si našlo svojich šťastných výhercov a tí, ktorí nič nevyhrali, sa aspoň odfotili vo fotokútiku (fotografie nájdete na tomto odkaze). Počas fotenia prebiehala na plátne aj prezentácia farnosti vo fotografiách, ktorú si môžete pozrieť na tomto odkaze. Organizátorom plesu patrí úprimné Pán Boh zaplať, tešíme sa opäť o rok.

 

Continue Reading