Záverečné stretnutie birmovancov v Levoči /16.4.2016/

V sobotu 16. 4. sa uskutočnilo záverečné stretnutie birmovancov – púť na Mariánsku horu do Levoče. Spoločne sme prišli poďakovať Panne Márii za dar spoločenstva, ktoré sme mohli v tomto roku vytvoriť. Po pešom výstupe na horu a krátkej pauze na vydýchnutie sme v Bazilike Navštívenia Panny Márie spoločne slávili sv. omšu, v ktorej p. kaplán povzbudil birmovancov vytrvať aj napriek skúškam a nenechať sa odradiť okolím ani situáciami od života viery.

IMG_06802

Počas obedu boli mladí naposledy spolu v skupinkách s animátormi, s ktorými sa pravidelne na stretnutiach stretávali. Nasledoval čas hier a zábavy. Birmovanci sa mohli zapojiť do viacerých aktivít, od preťahovania lanom, hrania volejbalu, futbalu, až po chodenie po lane, atď. Záver sa niesol v krátkej rekapitulácii jednotlivých stretnutí a pozvaní stretávať sa ďalej a tvoriť spoločenstvo aj po birmovke. Popri tom mali mladí opäť možnosť pochutnať si na koláčikoch z rúch našich tetušiek, ktoré sa o nás počas celého roku s láskou a trpezlivosťou starali. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy našich mladých na prijatie sviatosti birmovania.

Birmovanci, tešíme sa na vás 15. mája 😉

Mohlo by sa vám tiež páčiť: