Deň biskupa Jána Vojtaššáka /17.4.2016/

 

V nedeľu 17. apríla 2016 nás pri príležitosti „Dňa biskupa Jána Vojtaššáka“ v našej farnosti navštívil kňaz Spišskej diecézy, doktor cirkevných dejín, niekdajší vicepostulátor kauzy blahorečenia Božieho sluhu Jána Vojtaššáka HEDr. Ľubomír Hromják, PhD. Veriaci sa s ním mohli stretnúť v Konkatedrále pri svätých omšiach o 8.00, 9.30 a 18.30 hod., taktiež popoludní o 15.00 hod. kedy bol priestor vytvorený pre odbornú prednášku a možnosť rozhovorov. Dr. Hromják priblížil zaujímavosti a život tohto svedka viery veľmi pútavým, odborným a zanieteným spôsobom. Tieto fakty umocnili dobové fotografie a dokumenty podpísané samotným otcom biskupom Vojtaššákom. Celú nedeľu sme mohli prežívať v duchu slov „Chváliť nám patrí slávnych mužov, svojich otcov podľa ich činov.“ (Sir 44,1).

Otec biskup Viliam Judák v úvode životopisnej knihy o biskupovi Vojtaššákovi spomína: „V našich národných dejinách kňazské osobnosti zohrali osobitnú úlohu hýbateľov, usmerňovateľov aj obrancov ľudu i národa v zápase o kultúru, myšlienkovú i morálnu zrelosť, kultúrno-historický obzor i morálny profil v zmysle učenia Cirkvi.“ Biskup Ján Vojtaššák sa dožil takmer 88 rokov. Narodil sa 14. novembra 1877 a zomrel 4. augusta 1965. Jeho život bol naplnený láskou k Bohu i ľuďom. Bol poznačený nespravodlivosťou, ľudskou zlobou, ktorá ho považovala za zločinca a protiľudového biskupa. Kto však hľadá pravdu, nemôže pochybovať o jeho vrcholnej láske, svätom živote a mučeníctve.

Túto pravdu sme mali možnosť zakúsiť aj v našej Popradskej farnosti. Po prednáške bola diskusia, ktorá však pre krátkosť času neobsiahla odpovede na všetky obsiahle otázky. V závere sme sa spolu pomodlili modlitbu za blahorečenie svedka viery a statočného Pastiera našej diecézy. Je dobré podotknúť, že na podnety Dr. Hromjáka reagovali aj naši veriaci, ktorí majú osobnú skúsenosť so životom otca biskupa Vojtaššáka. Prisľúbili spísanie svedectva a jeho odoslanie na biskupský úrad. Pevne veríme, že takéto stretnutie sa v našej farnosti zopakuje a my si viac uvedomíme potrebu úprimnej viery, oddanosti Cirkvi snáď aj na orodovanie Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: