Záverečný deň TÝŽDŇA MILOSRDENSTVA /10. 4. 2016/

 

TÝŽDEŇ MILOSRDENSTVA, ktorý sme v našej farnosti prežívali, bol ukončený slávnostnou svätou omšou o 9. 30 hod. v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie, počas ktorej sme sa zároveň rozlúčili s relikviou sv. Faustíny. Celebroval ju biblista Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy.

DSC_0445

Nakoľko TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA nesie prívlastok biblická, v tomto duchu sa niesol aj jeho príhovor. Nadviazal na Božie slovo, najmä na evanjelium. Vyzdvihol veľkonočnú nádej a vyzval nás, aby sme neboli ľuďmi, ktorí sú plní sklamania, ako boli apoštoli, keď sa im Ježiš už tretíkrát zjavil po svojom zmŕtvychvstaní, no oni ho nepoznali. Povzbudil nás, aby sme vnímali Božie pôsobenie, pretože Ježiš kráča vedľa nás a túži po tom, aby sme s ním počítali. Sv. omša bola zavŕšená slávnostným spevom TE DEUM, v ktorom sme ďakovali za všetky milosti obsiahnuté počas milosrdného týždňa. Celkom na záver nasledovalo požehnanie s relikviou.

Bodku za týmto týždňom urobilo literárno-dramatické pásmo s názvom ANJELOM SVOJIM PRIKÁŽEM O TEBE, ktoré bolo spracované podľa rovnomennej knihy Antona Laučeka. V réžii Zuzany Demkovej nám ochotníci zo Zákamenného, rodnej obce biskupa Jána Vojtaššáka, predstavili jeho život. Tento rok si pripomíname 50. výročie biskupovej smrti, ktorá bola následkom nespravodlivého a krutého dlhoročného väzenia. V predstavení poukázali na to, aký naozaj bol a akí máme byť aj my, ak chcem do súčasného sveta prinášať jeho odkaz: skromnosť, pokoru, jednoduchosť, obetavosť, nezištnú lásku. Hoci sa milosrdný týždeň skončil, jeho výzva nech trvá ďalej. Načierajme stále hlbšie a hlbšie do svojho vnútra a dávajme do poriadku „zatvrdnuté“ vzťahy, „vychladnuté“ priateľstvá a nájdime v sebe silu urobiť prvý krok k odpusteniu a následnému zmiereniu.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: