1. stretnutie birmovancov (9.10.2015)

Viac ako 300 ľudí sa v piatok 9. 10. 2015 zúčastnilo 1. birmovaneckého stretnutia v priestoroch pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda. Stretnutie sa začalo spoločným slávením mládežníckej svätej omše o 18:30. Upravené a vyzdobené miestnosti spolu s usmiatym a Duchom naladeným tímom privítalo mladých nič netušiacich ľudí. V rámci stretnutia prebehlo zdieľanie v skupinkách a zaznela prednáška na tému „Božia láska“, ktorá nás všetkých veľmi povzbudila (vďaka, Kristy 🙂 ). Celé stretnutie sa ukončilo v predpokladanom čase o 21:00. Milí naši birmovanci, tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami!

 

 

Mohlo by sa vám tiež páčiť: