1. stretnutie birmovancov

Vykročili sme… 28. septembra 2018 sme sa dali na výstup k vrcholu. Náš cieľ: sviatosť birmovania. Niektorým sa kráča ľahšie, iní zatiaľ váhajú a zvažujú každý svoj krok, ale ako nás povzbudili naši „horskí vodcovia“: otec Michal Janiga a otec Mário Brezňan, dôležité je vykročiť, vydať sa na cestu.

Odvážnu skupinu, (166 birmovancov), tvoria mladí ľudia z oboch popradských farností. Rozdelení sú do 19 skupín. Na ceste putovania nie sú sami, sprevádza ich 38 animátorov, ktorí im chcú ukázať, že viera je o živom vzťahu s Bohom a k tomu chcú počas prípravy na birmovku priviesť aj ich.
Spoločnú prípravu sme začali votívnou sv. omšou k Duchu Svätému. Otec Mário nám z evanjelia toho dňa vybral kľúčovú otázku: „Kto je pre mňa Ježiš?“ Čo by som odpovedal/a, keby som dostal/a takú otázku, napr. od skupiny rovesníkov, keď ma uvidia vychádzať dnes z kostola? Odpoveď na túto otázku budeme spoločne hľadať počas našich stretnutí. Nech to nie je len poučka z katechizmu, ale presvedčivá odpoveď na základe osobnej skúsenosti, kto je pre mňa naozaj Ježiš. Veríme, že naše odpovede po príprave budú iné ako by boli dnes, lebo budú vychádzať zo vzťahu, ktorý nadobudneme s Ježišom. Po skončení sv. omše sa birmovanci dozvedeli kedy a ako budú prebiehať jednotlivé stretnutia, na čo sa môžu počas prípravy tešiť, do akých aktivít vo svojej farnosti sa budú môcť zapojiť, za čo budú môcť získať kredity. Aspoň kúsok z toho, čo ich čaká, mohli vidieť aj na videu  z minuloročnej prípravy birmovancov … potom nasledovalo rozdelenie do skupiniek, kde sa spoznali so svojimi animátormi a ostatnými členmi svojej skupinky, s ktorými sa budú navzájom stretávať a kráčať spolu k cieľu. Po krátkych vzájomným predstaveniach v jednotlivých skupinkách sa trochu zabavili pri hrách: Domčeky (UNO- DUE-TRE) a úspech mala aj hra Evolúcia.
Veríme, že sa nám podarilo spoločne vykročiť na cestu a do 2. a 9. júna 2019 dôjdeme do cieľa.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: