Rímskokatolícka
farnosť
Poprad

Erb farnosti

Hlavná ponuka

Pohľad na vežu kostola sv. Egídia a zvonicu Kostol sv. Egídia - freska na severnej strane presbytéria - Útek do Egypta Nedeľná liturgia v kostole svätých Cyrila a Metoda Kostol sv. Egídia - freska s anjelmi držiacimi odtlačok Kristovej tváre Sv. Konštantín Cyril a sv. Metod Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie
Pohľad na vežu kostola sv. Egídia a zvonicu
Kostol sv. Egídia - freska na severnej strane presbytéria - Útek do Egypta
Nedeľná liturgia v kostole svätých Cyrila a Metoda
Kostol sv. Egídia - freska s anjelmi držiacimi odtlačok Kristovej tváre
Sv. Konštantín Cyril a sv. Metod
Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

Bratia a sestry,

04.08.2015

Vitajte na oficiálnej webovej stránke farnosti Poprad, ktorá je najväčšou farnosťou v Spišskej diecéze.
Jedno staré indické príslovie hovorí: Šomral som, že nemám topánky, kým som nestretol človeka, čo nemal nohy. Nech je nám toto príslovie  mottom vždy, keď niečo nové čítame, vidíme a poznávame. S týmto mottom otvárajme aj webovú stránku farnosti Poprad.

Farské oznamy:

NA STIAHNUTIE

Odpustová sv. omša - Egídius

31.08.2015
V utorok 1. septembra o 10.00 hod. na námestí sv. Egídia bude slávnostná odpustová sv. omša. Hlavným celebrantom bude Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup. Pri tejto sv. omši bude tradičná odpustová ofera. Všetci ste srdečne pozvaní. Sv. omša o 12:00 hod v tento deň už nebude.

Prvý piatok

31.08.2015
V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať nasledovne:
 
                                                                                                            konkatedrála Kostol sv. Cyrila a Metoda Kvetnica
pondelok, utorok od 15:30 od 18:00 ===
streda, štvrtok od 14:00 od 18:00 ===
piatok od 14:00 === od 15:30

Začiatok školského roka - Veni Sancte

31.08.2015
Riaditeľstvo Cirkevnej spojenej školy v Poprade oznamuje všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom, že slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční  v stredu 2. septembra 2015 o 9:00 hod. v Kostole sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Juh v Poprade.  

Slávnostné Veni Sancte pre ostatné školy bude stredu 2. septembra o 18:30 v Kostole sv. Cyrila a Metoda.

Časopis Rebrík

31.08.2015
Aj v školskom roku 2015/2016 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste. Je vhodný ako súčasť prípravy na prvé sväté prijímanie. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám na telefónnom čísle 02/20 44 52 53 alebo prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk

Modlitby - Za naše mesto

31.08.2015
Srdečne vás pozývame na modlitby za mesto Poprad pred Sviatosťou Oltárnou v sobotu 5. septembra o 18:15 v Kostole sv. Cyrila a Metoda.  

Duchovná obnova a relikvie sv. Gianny Beretty Mollovej

31.08.2015
Dávame do pozornosti duchovnú obnovu pred odpustovou slávnosťou Sedembolestnej Panny Márie a duchovné stretnutie s relikviou sv. Gianny Beretty Mollovej v rámci prípravy pred Národným pochodom za život v Bratislave. Je pripravený bohatý duchovný program, ktorý si môžete pozrieť na nástenke. Špeciálne dávame do pozornosti gospelový koncert Kapucí & Stanley (piatok 11.9. o 17:00 pri Kostole sv. Cyrila a Metoda), slávnostný akatyst k presvätej Bohorodičke (pondelok 14.9. o 15:00 v konkatedrále) a hudobno-dramatické pásmo o Sedembolestnej Panne Márii (pondelok 14.9. o cca 16:30 v konkatedrále). 

 

Program duchovnej obnovy

01.09.2015
DUCHOVNÁ OBNOVA – PRED SLÁVNOSŤOU SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE A
DUCHOVNÉ STRETNUTIE S RELIKVIOU SV. GIANNY BERETTY MOLLOVEJ
 
PROGRAM
 
5.9.2015 SO Relikvia vo farnosti
KONKATEDRÁLA
18.30 hod. Svätá omša – privítanie relikvie sv. Gianny Beretty Mollovej
po sv. omši – predstavenie svätice
                    - možnosť osobného uctenia si relikvie
 
6.9.2015 NE Relikvia vo farnosti
SVIT
07.30 hod. Svätá omša – privítanie relikvie sv. Gianny Beretty Mollovej
 
GR. K. KOSTOL SV. APOŠTOLOV  PETRA  A  PAVLA V  POPRADE
10.30 hod. Svätá liturgia – privítanie relikvie sv. Gianny Beretty Mollovej
 
KONKATEDRÁLA
17.30 hod. Krížová cesta za záchranu nenarodených detí (RZŽ s.96)
18.30 hod. Svätá omša  
po sv. omši - možnosť osobného uctenia si relikvie
 
7.9.2015 PO Relikvia vo farnosti
EGÍDIUS
12.00 hod. Svätá omša
na konci svätej omše bude požehnanie s relikviou a možnosť osobného uctenia
 
KOSTOL SV. CYRILA A METODA
17.45 hod. Posvätný ruženec s meditáciami o živote (RZŽ s.78)
18.30 hod. Svätá omša – privítanie relikvie sv. Gianny Beretty Mollovej
19.30 – 21.00 Adorácia obetovaná za ochranu života
 
8.9.2015 UT Relikvia vo farnosti
KOSTOL SV. CYRILA A METODA
7.00 hod. Svätá omša - na konci požehnanie s relikviou a možnosť osobnej úcty
XENÓN
8.00 hod. Svätá omša . na konci požehnanie s relikviou a možnosť osobnej úcty
 
KONKATEDRÁLA
15.00 hod. Hodina Milosrdenstva – Korunka, litánie a meditácie
15.45 hod. Svätá omša s príhovorom duchovnej obnovy – téma: Zatiahni na hlbinu – o modlitbe
- Slávnostné požehnanie s relikviou, rozlúčka a odovzdanie relikvie
 
9.9.2015 STR
KONKATEDRÁLA
15.00 hod. Ruženec s meditáciami
15.45 hod. Svätá omša s príhovorom duchovnej obnovy – téma: Modlitba a sebapoznanie
 
10.9.2015 ŠTV
KONKATEDRÁLA
15.00 hod. Ruženec k Sedembolestnej
15.45 hod. Svätá omša s príhovorom duchovnej obnovy – téma: Modlitba a duchovné túžby
 
11.9.2015 PIA
KONKATEDRÁLA
15.00 hod. Hodina milosrdenstva – Korunka, Litánie a úvahy
15.45 hod. Svätá omša s príhovorom duchovnej obnovy – téma: Námaha v modlitbe a chuť modliť sa
 
PRI KOSTOLE SV. CYRILA A METODA
17.00 hod. Koncert Kapucíni & Stanley
 
12.9.2015 SO
KONKATEDRÁLA
17.00 hod. Slávnostné večeradlo
18.30 hod. Svätá omša
 
13.9.2015 NE
KONKATEDRÁLA
17.30 hod. Krížová cesta so Sedembolestnou
18.30 hod. Svätá omša
 
14.9.2015 PO
KONKATEDRÁLA
15.00 hod. Slávnostný akatyst k presvätej Bohorodičke – vedie gr. kat. farár o. Mgr. Miroslav Bartoš
15.45 hod. Svätá omša s príhovorom duchovnej obnovy – téma: Modlitba a poznanie Boha
po svätej omši - Hudobnodramatické pásmo o Sedembolestnej Panne Márii – mladí z Liptovskej Tepličky
 
15.9.2015 UT
KONKATEDRÁLA
10.00 hod. Slávnostná odpustová svätá omša – Hlavný celebrant a kazateľ – Mons. Jozef Jarab, rektor KU
 
Duchovnú obnovu vedie farár a dekan popradskej farnosti ThDr. Ondrej Borsík, PhD.

Copyright © 2012 Rímskokatolícky farský úrad Poprad & anigraph.eu.

v. 1.0.3 php (petov) 05.11.2012