DOMOV

 


 


 

Od 6. februára nastane zmena rannej sv. omše v konkatedrále.

Sv. omša bude na skúšku na jeden mesiac posunutá zo 6:00 hod. na 7:00 hod. Zmena sa bude týkať aj spovedania. Spovedať bude kňaz, ktorý bude slúžiť sv. omšu a to pol hodiny pred sv. omšou. Počas sv. omše sa už spovedať nebude.

 


 

 

detsky-banner