Rímskokatolícka
farnosť
Poprad

Erb farnosti

Hlavná ponuka

Pohľad na vežu kostola sv. Egídia a zvonicu Kostol sv. Egídia - freska na severnej strane presbytéria - Útek do Egypta Nedeľná liturgia v kostole svätých Cyrila a Metoda Kostol sv. Egídia - freska s anjelmi držiacimi odtlačok Kristovej tváre Sv. Konštantín Cyril a sv. Metod Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie
Pohľad na vežu kostola sv. Egídia a zvonicu
Kostol sv. Egídia - freska na severnej strane presbytéria - Útek do Egypta
Nedeľná liturgia v kostole svätých Cyrila a Metoda
Kostol sv. Egídia - freska s anjelmi držiacimi odtlačok Kristovej tváre
Sv. Konštantín Cyril a sv. Metod
Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

Bratia a sestry,

24.09.2012

Vitajte na oficiálnej webovej stránke farnosti Poprad, ktorá je najväčšou farnosťou v Spišskej diecéze.
Jedno staré indické príslovie hovorí: Šomral som, že nemám topánky, kým som nestretol človeka, čo nemal nohy. Nech je nám toto príslovie  mottom vždy, keď niečo nové čítame, vidíme a poznávame. S týmto mottom otvárajme aj webovú stránku farnosti Poprad.

Farské oznamy:

NA STIAHNUTIE

Poďakovanie za rekolekcie

19.10.2014
  • V stredu sa u nás konali celodiecézne rekolekcie. Zúčastnilo sa na nich vyše 200 kňazov, ktorí spolu s našimi biskupmi slúžili svätú omšu v Konkatedrále. Chceme sa všetkým veriacim našej farnosti úprimne poďakovať za ochotu, ktorú prejavili pri príprave organizácie a občerstvenia pre kňazov našej diecézy. Milo nás prekvapilo množstvo koláčov, ktoré ste priniesli do kostolov. Všetkým úprimné Pán Boh zaplať. Za všetkých dobrodincov bude odslúžená sv. omša v Kostole sv. Cyrila a Metoda v sobotu 25. októbra o 17:00 h.

Divadelné predstavenie o živote sv. pátra Pia

19.10.2014
  • Pozývame vás v sobotu 25. októbra 2014 po svätej omši o 17:00 v Kostole sv. Cyrila a Metoda na divadelné predstavenie o živote sv. pátra Pia v podaní veriacich z Veľkej Lomnice.

70 rokov od smrti Mons. Štefana Mnoheľa

19.10.2014
  • V sobotu 25. októbra uplynie 70 rokov od smrti Mons. Štefana Mnoheľa, za ktorého bola postavená naša konkatedrála. Pri tejto príležitosti bude v piatok 24. 10. O 15:45 zádušná sv. omša za pána Mons. a po nej bude prednáška o tomto našom veľkom mužovi. Všetkých pozývame uctiť si pamiatku Mons. Štefana Mnoheľa. 

Celoslovenská porada riaditeľov cirkevných škôl

20.10.2014
  • V utorok 21.10. a v stredu 22.10. sa v Poprade uskutoční celoslovenská porada riaditeľov cirkevných škôl na Slovensku. Z tejto príležitosti bude v konkatedrále o 18:00 a v stredu o 9:00 sv. omša. Hlavným celebrantom bude o. arcibiskup Bernard Bober. Všetkým vás srdečne pozývame.

Októbrové pobožnosti

19.10.2014
  • Októbrové pobožnosti: Modlitba sv. ruženca sa začne pol hodiny pred sv. omšou, v Konkatedrále o 15:15 hodine a v kostole sv. Cyrila a Metoda o 18:00 hodine.

Krížová cesta v Kvetnici

29.09.2014
Projekt krížovej cesty v Kvetnici si môžete pozrieť na stránke: http://krizova-cesta-poprad.blogspot.co.at/ alebo v prílohe: /filemanager/userfiles/Poster_2xA3kaplnka.pdf

Prosba o poskytnutie ubytovania pre dobrovoľníkov Godzone

19.10.2014
  • Tento rok 17.11. sa v našom meste opäť uskutoční evanjelizačné turné Godzone s programom pre mladých. V mene organizátorov podujatia sa na vás obraciame s prosbou o poskytnutie ubytovania pre 180 dobrovoľníkov z celého Slovenska na 4 noci. Kto by mohol do svojho príbytku prijať niekoľkých mladých, nech sa zastaví v sakristiách našich kostolov, kde mu budú poskytnuté bližšie informácie. Ďakujeme.

Copyright © 2012 Rímskokatolícky farský úrad Poprad & anigraph.eu.

v. 1.0.3 php (petov) 05.11.2012