Rímskokatolícka
farnosť
Poprad

Erb farnosti

Hlavná ponuka

Pohľad na vežu kostola sv. Egídia a zvonicu Kostol sv. Egídia - freska na severnej strane presbytéria - Útek do Egypta Nedeľná liturgia v kostole svätých Cyrila a Metoda Kostol sv. Egídia - freska s anjelmi držiacimi odtlačok Kristovej tváre Sv. Konštantín Cyril a sv. Metod Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie
Pohľad na vežu kostola sv. Egídia a zvonicu
Kostol sv. Egídia - freska na severnej strane presbytéria - Útek do Egypta
Nedeľná liturgia v kostole svätých Cyrila a Metoda
Kostol sv. Egídia - freska s anjelmi držiacimi odtlačok Kristovej tváre
Sv. Konštantín Cyril a sv. Metod
Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

Bratia a sestry,

24.09.2012

Vitajte na oficiálnej webovej stránke farnosti Poprad, ktorá je najväčšou farnosťou v Spišskej diecéze.
Jedno staré indické príslovie hovorí: Šomral som, že nemám topánky, kým som nestretol človeka, čo nemal nohy. Nech je nám toto príslovie  mottom vždy, keď niečo nové čítame, vidíme a poznávame. S týmto mottom otvárajme aj webovú stránku farnosti Poprad.

Farské oznamy:

NA STIAHNUTIE

Diecézne stretnutie mladých

02.03.2015
Diecézne stretnutie mladých so spišským biskupom Mons. Štefanom Sečkom sa tohto roku uskutoční na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015 v Spišskej Kapitule. Témou je „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“. Program sa začne o 10.00 sv. omšou v Katedrále sv. Martina a pokračovať bude v Kňazskom seminári. 

Prvý piatok - spovedanie

02.03.2015
V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať nasledovne: 

  Konkatedrála Kostol sv. Cyrila a Metoda Kvetnica                                                                        
Pondelok - utorok od 15.30  od 18.00 ---
Streda  od 14.00 od 18.00 ---
Štvrtok od 14.00 od 18.00 ---
Piatok od 14.00 --- od 15.00

 
                                     
 

Sviatosť zmierenia - birmovanci

02.03.2015
V stredu o 17:30 budeme vysluhovať sviatosť zmierenia pre našich birmovancov. Po nej bude sv. omša o 18:30 za účasti birmovancov.

Pôstna krabička pre Afriku

23.02.2015
Slovenská katolícka charita pripravila už štvrtý ročník zbierky Pôstna krabička pre Afriku, ktorá je zameraná na pomoc chudobným deťom a rodinám v subsaharskej Afrike. Výťažok zbierky bude použitý na podporu zdravotníckeho centra v Rwande a centra pre deti s HIV v Ugande. Charita poslala Pôstne krabičky do viac ako 630 farností na celom Slovensku, ktoré si môžete vyzdvihnú vzadu na stolíku.
Podrobnejšie informácie s možnosťou finančne prispieť nájde tu::
http://www.charita.sk/postnakrabicka/o-kampani.php

Modlitby za naše mesto

02.03.2015
Pozývame vás na modlitbové stretnutie za naše mesto pred Sviatosťou oltárnou v sobotu 7. marca o 18.15 v kostole sv. Cyrila a Metoda


Duchovný most s kňazským seminárom

02.03.2015
Dňa 2. 3. 2015 (pondelok) tvorí naša farnosť duchovný most s kňazským seminárom. Spomeňme si v tento deň vo svojich modlitbách na našich bohoslovcov.

Prvé sv. prijímanie a birmovka

02.03.2015
Chceme vás informovať, že sviatosť birmovania sa v našej farnosti bude tento rok vysluhovať 24. 5. 2015 o 10:00 v konkatedrále a prvé sv. prijímanie sa bude vysluhovať v konkatedrále nasledovne:
30. 5. (sobota) o 10:00 (školy: Francisciho, Dostojevského,  Špeciálna)
31. 5. (nedeľa) o 08:00 (Tajovského, Komenského, Mládeže)
31. 5. (nedeľa) o 10:00 (Jarná, Cirkevná, Letná)

Odpustky v Roku zasväteného života

23.02.2015
Odpustky v Roku zasväteného života: Diecézny biskup Mons. Š. Sečka vydal dekrét o možnosti získať odpustky v roku zasväteného života, ktoré možno získať aj v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Najbližšia možnosť získať odpustky je deň Popolcovej stredy. K získaniu odpustkov je potrebné: návšteva kostola, zapojenie sa do modlitby liturgie hodín alebo rozjímanie zakončené Modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaním Panny Márie. Ďalej sa žiada splniť zvyčajné podmienky (spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca). Odpustky možno aplikovať aj pre duše v očistci.

Viac informácii nájdete tu:
http://dieceza.kapitula.sk/userfiles/file/dekret_odpustky_RZ%C5%BD.pdf

Pobožnosť krížovej cesty

23.02.2015
V pôstnom období vás pozývame na spoločnú pobožnosť krížovej cesty:
             Konkatedrála          Kostol sv. Cyrila a Metoda     
Piatok             1500                                1745
Nedeľa            1745                                1600

Copyright © 2012 Rímskokatolícky farský úrad Poprad & anigraph.eu.

v. 1.0.3 php (petov) 05.11.2012