DOMOV

 


 


KANCELÁRIA

Z dôvodu vysluhovania sviatosti zmierenia pred prvým piatkom bude kancelária farského úradu otvorená:

streda 4.5.2016 – od 8.00 do 12.30 hod.

štvrtok 5.5.2016 – prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána- zatvorená

piatok 6.5.2016 – zatvorená


Modlitby za mesto - banner (Egídius výhľad)