DOMOV

 

 


STRETNUTIE RODIČOV BIRMOVANCOV

Vo štvrtok (8.októbra) sa v Kostole sv. Cyrila a Metoda po sv. omši (cca 19:15) uskutoční stretnutie rodičov birmovancov. Prosíme aspoň jedného z rodičov, aby sa na stretnutie dostavil, nakoľko rodičia budú informovaní o podmienkach a spôsobe prípravy k sviatosti birmovania.


ROZHOVOR BIRMOVANCOV S KŇAZOM

v priestoroch pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda

DEŇ HODINA ŠKOLA
Utorok (06.10.2015) 16:30 Dostojevského
17:30 Kukučínova, D. Tatarku,
Francisciho
Streda (07.10.2015) * 16:30 Komenského, Tajovského,
Letná, ZŠ-Sp. Sobota
17:30 Jarná, ostatní

*Žiaci cirkevnej školy budú mať úvodné stretnutie v stredu počas vyučovania so školským kaplánom.


Modlitba sv. ruženca sa začne pol hodiny pred sv. omšou, v konkatedrále o 15:15 hodine a v Kostole sv. Cyrila a Metoda o 18:00 hodine.


ZMENA SV. OMŠE V KVETNICI

Avizujeme zmenu času slúženia svätej omše v Kostole sv. Heleny v Kvetnici na prvé piatky, zo 16.00 hod. na 18.00 hod, z dôvodu potreby vysluhovania sviatosti zmierenia v konkatedrále.