Rímskokatolícka
farnosť
Poprad

Erb farnosti

Hlavná ponuka

Pohľad na vežu kostola sv. Egídia a zvonicu Kostol sv. Egídia - freska na severnej strane presbytéria - Útek do Egypta Nedeľná liturgia v kostole svätých Cyrila a Metoda Kostol sv. Egídia - freska s anjelmi držiacimi odtlačok Kristovej tváre Sv. Konštantín Cyril a sv. Metod Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie
Pohľad na vežu kostola sv. Egídia a zvonicu
Kostol sv. Egídia - freska na severnej strane presbytéria - Útek do Egypta
Nedeľná liturgia v kostole svätých Cyrila a Metoda
Kostol sv. Egídia - freska s anjelmi držiacimi odtlačok Kristovej tváre
Sv. Konštantín Cyril a sv. Metod
Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

Bratia a sestry,

24.09.2012

Vitajte na oficiálnej webovej stránke farnosti Poprad, ktorá je najväčšou farnosťou v Spišskej diecéze.
Jedno staré indické príslovie hovorí: Šomral som, že nemám topánky, kým som nestretol človeka, čo nemal nohy. Nech je nám toto príslovie  mottom vždy, keď niečo nové čítame, vidíme a poznávame. S týmto mottom otvárajme aj webovú stránku farnosti Poprad.

Farské oznamy:

NA STIAHNUTIE

Iniciačné sviatosti

29.09.2014
  • Študenti a dospelí, ktorí chcú prijať iniciačné sviatosti (krst, Eucharistiu a birmovanie), nech sa prihlásia do konca septembra na farskom úrade.

Októbrové pobožnosti

29.09.2014
  • Začínajú sa októbrové pobožnosti. Modlitba sv. ruženca sa začne pol hodiny pred sv. omšou, v Konkatedrále o 15:15 hodine a v kostole sv. Cyrila a Metoda o 18:00 hodine.

Spoveď a sv. omša pre birmovancov

29.09.2014
  • V stredu 1.10.2014 bude večerná sv. omša o 18:30 v kostole Cyrila a Metoda pre birmovancov.  Spovedať ich budeme o 17:45 a o 18:00 bude spoločná modlitba sv. ruženca.

Svätá omša so zástupcami hnutí a spoločenstiev

29.09.2014
  • Dňa 4. októbra 2014 (sobota) o 900 bude v Konkatedrále slúžiť svätú omšu otec biskup so zástupcami všetkých hnutí a spoločenstiev na území spišskej diecézy. Všetkých vás na túto svätú omšu srdečne pozývame.

Modlitby za nadchádzajúce Tretie všeobecné mimoriadne zasadnutie synody o rodine

29.09.2014
Svätý otec František vyhlásil 26. nedeľu za deň modlitieb za nadchádzajúce Tretie všeobecné mimoriadne zasadnutie synody o rodine, ktoré sa uskutoční 5.-19. 10. 2014. Témou synody sú Pastoračné výzvy pre rodinu v kontexte evanjelizácie. Pri tejto príležitosti vám dávame do pozornosti List sv. otca Františka rodinám, v ktorom sa obracia na všetky rodiny, aby si zodpovedne plnili svoju nezastupiteľnú úlohu v poslaní Cirkvi. V tejto súvislosti sa v septembri 2015 bude konať Svetové stretnutie rodín vo Filadelfii.

Po kliknutí na odkaz sa vám otvorí List pápeža Františka adresovaného rodinám.

/filemanager/userfiles/List_papeza_Frantiska_rodinam.pdf

Modlitba pápeža Františka k Svätej rodine

Ježiš, Mária a Jozef,
vo vás kontemplujeme
žiaru pravej lásky,
na vás sa s dôverou obraciame.

Svätá nazaretská rodina,
urob aj z našich rodín
miesta spoločenstva a
večeradlá modlitby,

opravdivé školy evanjelia
a malé domáce cirkvi.

Svätá nazaretská rodina,
nech sa viac v rodinách nezakusuje
násilie, uzavretosť a rozdelenie:
každému, kto bol zranený alebo pohoršený,
nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie.

Svätá nazaretská rodina,
nech budúca biskupská synoda
dokáže všetkých nanovo upevniť vo vedomí
posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny,
jej krásy v Božom pláne.

Ježiš, Mária a Jozef,
vypočujte a vyslyšte našu prosbu. Amen.

Prvý piatok v mesiaci

29.09.2014
V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.
Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať nasledovne:
                                          
                                         Konkatedrála          Kostol sv. Cyrila a Metoda                Kvetnica
 pondelok - utorok               od 15:30                                  od 18:00
 streda - štvrtok                  od 14:00                                  od 18:00
 piatok                                  od 14:00                                       ---                              od 15:00    

Noví miništranti

29.09.2014
  • Chlapci, ktorí chcú slúžiť pri Pánovom oltári ako noví miništranti nech sa prihlásia u niektorého z kňazov alebo v sakristii.

Modlitby za mesto Poprad

29.09.2014

Krížová cesta v Kvetnici

29.09.2014
Projekt krížovej cesty v Kvetnici si môžete pozrieť na stránke: http://krizova-cesta-poprad.blogspot.co.at/ alebo v prílohe: /filemanager/userfiles/Poster_2xA3kaplnka.pdf

Copyright © 2012 Rímskokatolícky farský úrad Poprad & anigraph.eu.

v. 1.0.3 php (petov) 05.11.2012