Rímskokatolícka
farnosť
Poprad

Erb farnosti

Hlavná ponuka

Pohľad na vežu kostola sv. Egídia a zvonicu Kostol sv. Egídia - freska na severnej strane presbytéria - Útek do Egypta Nedeľná liturgia v kostole svätých Cyrila a Metoda Kostol sv. Egídia - freska s anjelmi držiacimi odtlačok Kristovej tváre Sv. Konštantín Cyril a sv. Metod Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie
Pohľad na vežu kostola sv. Egídia a zvonicu
Kostol sv. Egídia - freska na severnej strane presbytéria - Útek do Egypta
Nedeľná liturgia v kostole svätých Cyrila a Metoda
Kostol sv. Egídia - freska s anjelmi držiacimi odtlačok Kristovej tváre
Sv. Konštantín Cyril a sv. Metod
Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

Bratia a sestry,

24.09.2012

Vitajte na oficiálnej webovej stránke farnosti Poprad, ktorá je najväčšou farnosťou v Spišskej diecéze.
Jedno staré indické príslovie hovorí: Šomral som, že nemám topánky, kým som nestretol človeka, čo nemal nohy. Nech je nám toto príslovie  mottom vždy, keď niečo nové čítame, vidíme a poznávame. S týmto mottom otvárajme aj webovú stránku farnosti Poprad.

Farské oznamy:

NA STIAHNUTIE

Sviatosť zmierenia pre birmovancov a rodičov - rozpis

18.05.2015
Sviatosť zmierenia pre birmovancov sa bude vysluhovať v pondelok 18.mája v Kostole sv. Cyrila a Metoda nasledovne::
 
ŠKOLA TERMÍN
ZŠ Š. Mnoheľa 14:30 – 15:00
ZŠ Francisciho 14:00 – 14:30
ZŠ Komenského 15:00 – 15:30
ZŠ Dostojevského 14:00 – 14:30
Spojená škola Gymnázium a ZŠ Mládeže 14:00 – 14:30
ZŠ Tajovského 14:00 – 14:30
ZŠ Jarná 14:30 – 15:00
Spojená ZŠ Letná 14:30 – 15:00
Gymnázium Kukučínova 15:30 – 16:00
8-ročné gymn. D. Tatarku 15:00 – 15:30
Spišská Sobota 15:00 – 15:30
 
Sviatosť zmierenia pre rodičov a príbuzných birmovancov:
 
Dátum a čas konkatedrála Kostol sv. Cyrila a Metoda
utorok, streda 15:30 – 16:30 od 18:30
(utorok - štvrtok)
štvrtok, piatok 14:30 – 16:30
 
 

Rozhovor birmovancov s biskupom

18.05.2015
V piatok 22. mája je pre birmovancov pripravený rozhovor s otcom biskupom po sv. omši o 18:00.

Nácvik birmovancov

18.05.2015
V stredu 20. mája po večernej svätej omši v konkatedrále bude nácvik birmovancov. 

Sviatosť krstu a birmovania dospelým

18.05.2015
V sobotu 23. mája o 18:30 bude vyslúženie sviatosti krstu a birmovania dospelým.  

Úplné odpustky

18.05.2015
Budúca nedeľa je nedeľou Zoslania Ducha Svätého. Veriaci, ktorí sa zúčastní v tento deň na verejnom recitovaní hymnu Veni, Creator – Príď Duchu Svätý, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Časopis Brána

18.05.2015
Vyšlo nové číslo časopisu Brána. Nájdete v nej rozpis a organizáciu sviatosti birmovania ale takisto aj prvého svätého prijímania. Môžete si ho zakúpiť pri východe z kostola. Cena: 40 centov.

Udeľovanie sviatosti birmovania

18.05.2015
Na budúcu nedeľu 24. mája o 10:00 hodine v konkatedrále sa bude udeľovať sviatosť birmovania. V pondelok až piatok v konkatedrále o 18:00 hod. bude preto prebiehať duchovná obnova pre birmovancov, na ktorej sa zúčastnia všetci v sprievode rodiča alebo inej dospelej osoby. Účasť je povinná.

Letné kántrové dni

18.05.2015
Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Obsahom týchto dní sú prosby za jednotu kresťanov a duchovné povolania.

Odpustky v Roku zasväteného života

11.05.2015
Odpustky v Roku zasväteného života: Diecézny biskup Mons. Š. Sečka vydal dekrét o možnosti získať odpustky v roku zasväteného života, ktoré možno získať aj v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Najbližšia možnosť získať odpustky je deň Popolcovej stredy. K získaniu odpustkov je potrebné: návšteva kostola, zapojenie sa do modlitby liturgie hodín alebo rozjímanie zakončené Modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaním Panny Márie. Ďalej sa žiada splniť zvyčajné podmienky (spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca). Odpustky možno aplikovať aj pre duše v očistci.

Viac informácii nájdete tu:
http://dieceza.kapitula.sk/userfiles/file/dekret_odpustky_RZ%C5%BD.pdf

Prvé sv. prijímanie a birmovka

11.05.2015
Chceme vás informovať, že sviatosť birmovania sa v našej farnosti bude tento rok vysluhovať 24. 5. 2015 o 10:00 v konkatedrále a prvé sv. prijímanie sa bude vysluhovať v konkatedrále nasledovne:
30. 5. (sobota) o 10:00 (školy: Francisciho, Dostojevského,  Špeciálna)
31. 5. (nedeľa) o 08:00 (Tajovského, Komenského, Mládeže)
31. 5. (nedeľa) o 10:00 (Jarná, Cirkevná, Letná)

Prosba o ubytovanie pre účastníkov P15

18.05.2015
31.7.-2.8.2015 sa v našom meste uskutoční Národné stretnutie mládeže P15. V mene organizátorov podujatia sa na vás obraciame s prosbou o poskytnutie ubytovania pre účastníkov stretnutia. Kto by mohol do svojho príbytku prijať niekoľkých mladých, nech sa zastaví v sakristiách našich kostolov, kde mu budú poskytnuté bližšie informácie. Ďakujeme.

Kontakt pre bližšie informácie: ubytovanie@narodnestretnutiemladeze.sk

Copyright © 2012 Rímskokatolícky farský úrad Poprad & anigraph.eu.

v. 1.0.3 php (petov) 05.11.2012