Rímskokatolícka
farnosť
Poprad

Erb farnosti

Hlavná ponuka

Pohľad na vežu kostola sv. Egídia a zvonicu Kostol sv. Egídia - freska na severnej strane presbytéria - Útek do Egypta Nedeľná liturgia v kostole svätých Cyrila a Metoda Kostol sv. Egídia - freska s anjelmi držiacimi odtlačok Kristovej tváre Sv. Konštantín Cyril a sv. Metod Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie
Pohľad na vežu kostola sv. Egídia a zvonicu
Kostol sv. Egídia - freska na severnej strane presbytéria - Útek do Egypta
Nedeľná liturgia v kostole svätých Cyrila a Metoda
Kostol sv. Egídia - freska s anjelmi držiacimi odtlačok Kristovej tváre
Sv. Konštantín Cyril a sv. Metod
Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

Bratia a sestry,

24.09.2012

Vitajte na oficiálnej webovej stránke farnosti Poprad, ktorá je najväčšou farnosťou v Spišskej diecéze.
Jedno staré indické príslovie hovorí: Šomral som, že nemám topánky, kým som nestretol človeka, čo nemal nohy. Nech je nám toto príslovie  mottom vždy, keď niečo nové čítame, vidíme a poznávame. S týmto mottom otvárajme aj webovú stránku farnosti Poprad.

Farské oznamy:

NA STIAHNUTIE

Spovedanie pred Dušičkami

28.10.2014
  • V tomto týždni z príležitosti Dušičiek budeme sviatosť zmierenia vysluhovať nasledovne: (sv. spoveď platí už aj na prvý piatok)            
                                                       Konkatedrála              Kostol sv. Cyrila a Metoda               
      streda, štvrtok, piatok             od 14:00                                 od 18:00

Doc. František Trstenský.

27.10.2014
  • Vo štvrtok (30.10.) bude večernú svätú omšu o 18:30 v kostole sv. Cyrila a Metoda celebrovať biblista Doc. František Trstenský. Po sv. omši bude nasledovať biblická katechéza na tému Ježišove podobenstvá. Srdečne ste pozvaní.

Prikázaný sviatok Všetkých svätých

27.10.2014
  • Na prikázaný sviatok Všetkých svätých budú sväté omše tak ako v nedeľu. (V Kostole sv. Egídia večerná sv. omša nebude, ale bude na Juhu o 17:00).

Modlitby za mesto Poprad

27.10.2014
  • Srdečne vás pozývame na modlitby za mesto Poprad pred Sviatosťou Oltárnou v sobotu 1. novembra o 18:15 v kostole sv. Cyrila a Metoda.

Sviečka za nenarodené deti

27.10.2014
  • Tento rok opäť prebieha celoslovenská akcia Sviečka za nenarodené deti. Zjednoťme sa preto 2. novembra v modlitbe za nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate a v úmysle za ochranu života. Spomienku na nenarodené deti môžeme vyjadriť aj umiestnením horiacich sviečok v oknách našich domovov.

Spomienka na všetkých verných zosnulých

27.10.2014
  • V nedeľu  je spomienka na všetkých verných zosnulých. Veriaci, ktorý v tento deň nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať za splnenia zvyčajných podmienok úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra.

Copyright © 2012 Rímskokatolícky farský úrad Poprad & anigraph.eu.

v. 1.0.3 php (petov) 05.11.2012