Rímskokatolícka
farnosť
Poprad

Erb farnosti

Hlavná ponuka

Pohľad na vežu kostola sv. Egídia a zvonicu Kostol sv. Egídia - freska na severnej strane presbytéria - Útek do Egypta Nedeľná liturgia v kostole svätých Cyrila a Metoda Kostol sv. Egídia - freska s anjelmi držiacimi odtlačok Kristovej tváre Sv. Konštantín Cyril a sv. Metod Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie
Pohľad na vežu kostola sv. Egídia a zvonicu
Kostol sv. Egídia - freska na severnej strane presbytéria - Útek do Egypta
Nedeľná liturgia v kostole svätých Cyrila a Metoda
Kostol sv. Egídia - freska s anjelmi držiacimi odtlačok Kristovej tváre
Sv. Konštantín Cyril a sv. Metod
Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

Bratia a sestry,

24.09.2012

Vitajte na oficiálnej webovej stránke farnosti Poprad, ktorá je najväčšou farnosťou v Spišskej diecéze.
Jedno staré indické príslovie hovorí: Šomral som, že nemám topánky, kým som nestretol človeka, čo nemal nohy. Nech je nám toto príslovie  mottom vždy, keď niečo nové čítame, vidíme a poznávame. S týmto mottom otvárajme aj webovú stránku farnosti Poprad.

Farské oznamy:

NA STIAHNUTIE

Jesenné kántrové dni

15.09.2014
  • V nasledujúcom týždni v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

Krížová cesta v Kvetnici

15.09.2014
  • Na realizáciu krížovej cesty v Kvetnici sa vyzbieralo počas minulotýždňovej zbierky 2650 €. Za vaše milodary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. Projekt tejto krížovej cesty si môžete pozrieť aj na nástenke našich kostolov, kde je uvedené aj číslo účtu pre tých, ktorí by ešte chceli finančne podporiť toto dielo.
Projekt tejto krížovej cesty:
/filemanager/userfiles/Poster_2xA3kaplnka.pdf

Oznámenie o kňazskej vysviacke

15.09.2014
  • Oznámenie o kňazskej vysviacke: 20.9.2014 o 10:30 v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Banskej Bystrici  prijme kňazskú vysviacku salezián Martin Josko, syn Terézie a Jána Josku, rodák z Popradu.

Iniciačné sviatosti

15.09.2014
  • Študenti a dospelí, ktorí chcú prijať iniciačné sviatosti (krst, Eucharistiu a birmovanie), nech sa prihlásia do konca septembra na farskom úrade.

Copyright © 2012 Rímskokatolícky farský úrad Poprad & anigraph.eu.

v. 1.0.3 php (petov) 05.11.2012