OPRAVA KOSTOLA SV. EGÍDIA 2023

Oprava fasády na Kostole sv. Egídia

8.septembra 2023 sme opäť začali s prácami na Kostole svätého Egídia. Prostredníctvom projektu: Poprad, Kostol rímskokatolícky sv. Egídia, Námestie sv. Egídia č. 46, ÚZPF 840/1, Obnova fasády, cez program: Obnovme si svoj dom sa nám z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky podarilo získať dotáciu 30 000 eur, pri ktorej má farnosť spoluúčasť 5 % (t. j. 1 500 eur). Vďaka týmto prostriedkom sme vykonali archeologický prieskum, kvôli stiahnutiu odkvapovej vody z povrchu zeme do mestskej kanalizácie. Po konzultácii s Krajským pamiatkovým úradom v Prešove, pracoviskom Poprad, sme na južnej strane kostola natiahli novú omietku, renovačný štuk a farbu. Práce na kostole boli ukončené 26. októbra 2023. Aj tohto roku sme požiadali Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o dotáciu, aby sme mohli pokračovať na opravách na zvyšnej časti kostola a veže. Dúfajme, že budeme úspešní.

Ďakujeme Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky za poskytnutie financií.

Poprad, Kostol rímskokatolícky sv. Egídia, Námestie sv. Egídia č. 46, ÚZPF 840/1, Obnova fasády

(Zmluva č. MK 6700-/2022-180)

Realizované s finančnou pomocou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.