OPRAVA KOSTOLA SV. EGÍDIA 2022

V roku 2022 sme pokračovali s prácami na Kostole sv. Egídia. Keďže sa nám podarilo opäť uspieť s projektom na Ministerstve kultúry, pustili sme sa ďalej do výmeny strešnej krytiny na kostole. Ministerstvo kultúry nám cez projekt „Obnovme si svoj dom“ poskytlo dotáciu vo výške 35 000 eur, pri ktorej má farnosť spoluúčasť 5%. Vďaka tejto dotácii sme tohto roku vymenili starú krytinu za novú na streche presbytéria, sakristie a na strieške nad vstupom do veže kostola. Týmito prácami sme tak dokončili kompletnú výmenu starej strešnej krytiny za novú z červeného smreka na všetkých strechách kostola. Ďakujeme Ministerstvu kultúry za poskytnuté financie.

VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY NA KOSTOLE SV. EGÍDIA – 2. ETAPA


(Zmluva č. MK 9401-/2021-180)


Realizované s finančnou pomocou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

ÚPRAVA PODKROVIA A VEŽE KOSTOLA SV.
EGÍDIA – 2. ETAPA


(Zmluva č. 941/2022/OPR)


Projekt podporený z rozpočtu PSK.

Aj v roku 2022 sme pracovali na oprave Kostola sv. Egídia. Cez Prešovský samosprávny kraj sa nám podarilo uspieť s projektom „Úprava podkrovia veže Kostola sv. Egídia – 2. etapa” a cez výzvu predsedu sme dostali dotáciu 3000 eur. Vďaka ním sa nám podarilo v júli vymeniť staré medené lamely, ktoré slúžili proti náletu vtáctva do veže, za nové. Tieto lamely sa nachádzajú na troch oknách v izbe strážnika na veži kostola. V októbri sme naniesli ochranný náter proti červotočom na starú podlahu v izbe strážnika, čím sme ju zakonzervovali a na ňu sme položili novú drevenú podlahu.