OPRAVA KOSTOLA SV. EGÍDIA 2021

Začiatkom mesiaca september 2021 sme začali s prácami na Kostole svätého Egídia.
Prostredníctvom projektu “Výmena strešnej krytiny na Kostole sv. Egídia v Poprade”, cez program “Obnovme si svoj dom” sa nám z Ministerstva kultúry podarilo získať dotáciu 40000 eur, pri ktorej má farnosť spoluúčasť 5% (t. j. 2000 eur). Vďaka týmto peniazom vymeníme starú strešnú krytinu za novú. Ide o štiepaný drevený šindeľ z červeného smreka. Tohto roku sa vymení šindeľ na lodi kostola. Zvyšná časť príde na rad na budúci rok, kedy chceme tiež žiadať o dotáciu z Ministerstva kultúry.
Dúfajme, že budeme úspešní.
V rámci Výzvy Predsedu PSK o poskytnutie dotácie z vlastných príjmov PSK pre rok 2021 sme cez projekt “Úprava podkrovia a veže Kostola sv. Egídia” získali 2400 eur, farnosť má spoluúčasť 20 % (t. j. 600 eur) a na základe žiadosti o príspevok nám mesto Poprad poskytlo 3400 eur. Z týchto peňazí (PSK a mesto Poprad) sa plánujú zrenovovať okná a dvere, urobiť elektrifikáciu a zriadiť v podkroví galériu. Ďakujeme Ministerstvu kultúry, PSK a mestu Poprad za poskytnutie financií.
 

1.PROJEKT

VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY NA KOSTOLE SV. EGÍDIA V POPRADE

(číslo: MK-2363/2021-423)

cez program: “Obnovme si svoj dom”

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

2.PROJEKT

ÚPRAVA PODKROVIA A VEŽE KOSTOLA SV. EGÍDIA

Projekt podporený z rozpočtu mesta Poprad

3.PROJEKT

ÚPRAVA PODKROVIA A VEŽE KOSTOLA SV. EGÍDIA – ČASŤ ELEKTRO

(Zmluva č. 1428/2021/OPR)

Projekt podporený z rozpočtu PSK.