Chceš objavovať krásu svojho sviatostného manželstva ?

Žijeme v dobe protirečení. Z jednej strany čelíme skutočnosti rozvodov, cudzoložstvu, voľným vzťahom, liberalizmus triumfuje. Na druhej strane napredujú rodiny, ktoré sa snažia o rozvinutý kresťanský život. Dôvodom existencie celosvetového katolíckeho hnutia Skupín Panny Márie je pomôcť
manželským párom objaviť bohatstvá sviatosti manželstva.

Skupina Panny Márie sa skladá zo 4 až 7 rodín – manželských párov. Priateľstvo ťažko znáša dlhé odlúčenie, vyžaduje si stretnutia. Našimi priateľmi sú tiež kňazi – duchovní poradcovia, ktorí nás sprevádzajú a slúžia svojou charizmou.
Hnutie Equipes Notre-Dame vzniklo 25. februára 1939 vo Francúzsku počas stretnutia štyroch manželských párov s kňazom o. Caffarelom. Hnutie sa po vojne začalo rozširovať až poza hranice kraja a v súčasnosti je na všetkých kontinentoch. V dnešných časoch, v ktorých je kríza manželstva veľmi viditeľná, je hnutie šancou zvíťaziť nad touto zhubnou tendenciou. O sile a účinnosti tohto hnutia svedčí to, že na ponuku o. Caffarela odpovedajú
tisíce manželských párov z celého sveta. Otec Henri Caffarel vytýčil jeho misiu v nasledovných slovách: „END majú v rámci základného cieľa pomáhať manželstvám v úsilí o svätosť. Nič viac a nič menej.“ Otec Caffrel je jedna z najväčších osobností, ktorá bola Bohom Cirkvi darovaná počas minulého storočia.

Cieľom Skupín Panny Márie je pomôcť manželským párom naplno žiť ich sviatostné manželstvo.

Manželské páry dnešnej doby potrebujú svedectvo iných manželských párov, u ktorých je láska prežívaná v trvaní a v istote rozumného očakávania budúcnosti.

Každú rodinu alebo manželský pár, ktorý by chcel skúsiť prežiť vlastnú skúsenosť s END, pozývame na internetovú stránku www.end-sk.sk, príp. tel. 0944 – 147 635, kde sa dozviete o nás čosi viac.

 

stiahnuť (1)

stiahnuť