Vitráže v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie sú katechézou zo Svätého písma. Výrazne menia interiér chrámu tým, že mu dodávajú sakrálny charakter a tým pomáhajú k lepšiemu duchovnému sústredeniu. Sú zároveň prejavom umenia a zvyšujú hodnotu konkatedrály pre svoj umelecký, estetický a náboženský obsah.

Návrhy vitráží sú od Vincenta Hložníka, ktoré boli namaľované v roku 1982. Doteraz sa zhotovenie vitráží nepodarilo zrealizovať najmä kvôli chýbajúcim siedmim návrhom. V prvej polovici roka 2022 sa podarilo dostať sa k štyrom návrhom a hoci sú to fotokópie, stačia na výrobu vitráží.

Po oslovení štyroch firiem a konzultáciách boli na farský úrad doručené tri cenové ponuky. Bola zriadená sedemčlenná komisia, na základe ktorej bola vybraná firma Arte Vetro s.r.o. z Malých Stankoviec. Cena jednej vitráže (6x1m) je 11 650 €.

V pondelok 21. augusta 2023 sa začalo s prácami na prvom okne.

Rozpis jednotlivých vitráží:

Severná strana konkatedrály, od svätyne smerom ku vchodu:

1. Stvoriteľ – zaplatená
2. Kain a Ábel – chýba; bude nanovo namaľovaná Zuzanou Hložníkovou – 1/2 zaplatená
3. Noe – zaplatená

4. Abrahám – zaplatená
5. Jakub – zaplatená
6. Mojžiš – zaplatená

7. Izaiáš – zaplatená
8. Jeremiáš – zaplatená
9. Dávid – zaplatená

Návrhy vitráží na oknách konkatedrály.

Južná strana konkatedrály /od rieky Poprad/, od svätyne smerom ku vchodu:

10. Ján Krstiteľ – zaplatená
11. Blahoslavenstvá – chýba; bude nanovo namaľovaná Zuzanou Hložníkovou – zaplatená
12. Zoslanie Ducha Svätého – zaplatená

13. Služba kňazov – zaplatená
14. Sviatosť zmierenia – zaplatená
15. Rodina zaplatená

16. Sv. Cyril a Metod – zaplatená
17. Sedembolestná Panna Mária – zaplatená
18. Apokalypsa – chýba; bude nanovo namaľovaná Zuzanou Hložníkovou – zaplatená

V sobotu 17. septembra sa začalo meranie rámov okien na vyhotovenie vitráží.

Kto má záujem stať sa darcom

nech zavolá do farskej kancelárie alebo napíše mail. Následne bude kontaktovaný dekanom farnosti.

Darca celej alebo polovičnej vitráže dostane aj písomné poďakovanie podpísané dekanom farnosti. Na vitráži alebo pod ňou bude znázornené meno darcu.

Platba za vitráž

Vitráž možno zaplatiť takým spôsobom, že darca, ktorý je ochotný zaplatiť celú vitráž alebo jej polovicu, pošle sumu na číslo účtu SK710200 0000 0032 1590 1555, do poznámky je potrebné uviesť VITRAZ MENO PRIEZVISKO (číslo vitráže).

Darovať vitráž pre konkatedrálu je veľká obeta a zároveň veľká milosť.
Verím, že sa nám toto dielo podarí a prispejeme tak k zveľadeniu hodnoty kostola ako aj k duchovnému úžitku všetkých veriacich, ktorí budú do tohoto bohoslužobného priestoru vstupovať.

Ondrej Borsík, farár – dekan farnosti