Prvé sväté prijímanie, príprava a Biely týždeň 2019

Eucharistiu v našej farnosti tento rok prijalo takmer 80 detí. Na túto veľkú slávnosť sa okrem prípravy na hodinách náboženstva pripravili aj na kajúcej pobožnosti v deň pred prvým svätým prijímaním.

V sobotu ráno deti počas kajúcej pobožnosti, ktorá sa konala v konkatedrále, prvýkrát pristúpili ku sviatosti zmierenia. V krátkej aktivite si na papierové sviečky napísali svoje mená a pripli na nástenku pred oltárom ku veľkej svieci, ktorá symbolizovala Ježiša. Odteraz chceli aj oni svietiť ako ich nebeský priateľ. Na konci všetci spálili papieriky s napísanými hriechmi za kostolom. 🙂

V nedeľu 26. mája sa konala samotná slávnosť prvého svätého prijímania. Pán kaplán Peter Matis, ktorý sa počas roka v mesačných stretnutiach venoval príprave detí a ich rodičov na prvé sväté prijímanie, v kázni nadviazal na kajúcu pobožnosť a symbol svetla a na príklade sviece deťom ukázal, čo sa stane s ich vierou, ak sa budú správať ako plamienok. Ak ho zakryjeme, svieca zhasne. Ale ak sa oň podelíme, svetlo sa bude šíriť ďalej a z nášho jasu vôbec neubudne. Ak sa stane, že nám hriech plamienok sfúkne, pri svätej spovedi nám Ježiš, ktorý je sám svetlo, sviecu opäť zapáli.

Od pondelka 27. mája, bezprostredne po slávnosti prvého svätého prijímania, bol pre deti pripravený tzv. “Biely týždeň”, počas ktorého boli všetky prvoprijímajúce deti pozvané na sväté omše o 18.00h do konkatedrály. V príhovore pre nich sa p. kaplán venoval postupne piatim kamienkom Panny Márie proti Goliášovi. V pondelok sme si rozprávali o modlitbe srdcom, utorok patril Svätému písmu, streda téme “pôst”. Vo štvrtok na sviatok Nanebovstúpenia Pána sme si rozprávali o eucharistii a nakoniec v piatok o mesačnej svätej spovedi, kde sa deťom rozdali brožúrky na plnenie si “Prvých deviatich piatkov”. Tieto “kamienky” nám majú pomáhať rásť vo viere a bojovať proti Goliášovi, ktorým je hriech.

Okrem duchovného programu bol pre deti po svätej omši prichystaný aj program. Niektoré dni nám síce počasie prekazilo, ale v pastoračnom centre sme si napríklad pochutnali na torte, či pozreli kreslený film a dali dobrú pizzu.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: