4. STRETNUTIE BIRMOVANCOV /18. 11. 2016/

Príprava mladých na birmovku pokračovala ďalším štvrtým stretnutím s témou: Kto je Ježiš a prečo musel zomrieť. Ako je už zvykom, po úvodných skupinkách sa mladým prihovoril pozvaný hosť. Tentokrát sme medzi nami privítali Bohuša Živčáka, zakladateľa a jedného z vedúcich Spoločenstva Rieka Života, ktorý je tiež manželom a otcom 4 detí, vedúcim chvál a vysokoškolským pedagógom.

4.stretnutie

Uviedol, že Ježiš je rovnako prítomný ako pri premenení na oltári v Eucharistii, tak aj pri čítaní Božieho slova počas na sv. omše. Povzbudil mladých, aby sa nebáli nechať Bohom použiť, pretože Boh si často všíma tých najnenápadnejších, ako napr. Pannu Máriu, a požíva ich na veľké veci. Spomenul tiež to, ako začal ako trinásťročný chodiť do malého modlitbového stretka, ktoré sa neskôr rozrástlo a dnes vysiela ľudí na misie do rôznych častí sveta hovoriť o Ježišovi. Skôr ako sa birmovanci opäť presunuli do malých skupiniek, Bohuš povzbudil mladých hľadať svoje poslanie v tomto svete, pretože v ňom objavia svoje šťastie – keď človek zabúda na seba a žije pre druhých.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: