Sviatosť birmovania

V nedeľu 4. júna sa v našej farnosti konala veľká slávnosť. Po ročnej príprave prijalo sviatosť birmovania z rúk otca biskupa Štefana Sečku 142 mladých ľudí z Popradu a niekoľko mladých ľudí z okolia.

IMG_9945

Ako je tomu zvykom, vysluhovanie tejto sviatosti sa konalo bezprostredne pred homíliou. Otec biskup pristúpil ku každému uchádzačovi o túto sviatosť, opýtal sa ho na birmovné meno a pomazal ho krizmou. Potom nasledovala kázeň, v ktorej otec biskup Štefan povzbudil mladých čerpať z tejto sviatosti. Spomenul, že birmovkou sa nič nekončí, ale práve naopak, začína. Povzbudil ich, aby sa nebáli žiť podľa kresťanských hodnôt, aby sa za ne nehanbili, ale svedčili o svojej viere medzi priateľmi a spolužiakmi v škole. V závere sv. omše mladí birmovanci poďakovali otcovi biskupovi, kňazom, katechétom a animátorom za ich modlitby a obety počas celoročnej prípravy.

Milí birmovanci, gratulujeme vám k vstupu do kresťanskej dospelosti a tešíme sa z vás 🙂 .

Mohlo by sa vám tiež páčiť: