TÝŽDEŇ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA SO SV. FAUSTÍNOU /3.-10.4.2016/

 

Na sviatok Božieho milosrdenstva privítali v Poprade vzácnu relikviu sv. sestry Faustíny Kowalskej, ktorej Pán vyjavil veľkú túžbu, aby sa tento sviatok slávil v prvú nedeľu po Veľkej noci. O 15.00 hodine sa v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie konala pobožnosť, ktorá bola umocnená prítomnosťou relikvie.

Kde sú ostatky svätých, tam sa rozlieva Božia milosť. A práve načerpať tieto milosti prišli nielen veriaci z Popradu, ale aj z blízkeho okolia. Spoločne sa modlili a prosili Pána na príhovor sv. Faustíny o vyliatie jeho milosrdenstva na všetkých prítomných, najmä na tých ľudí, ktorí majú tvrdé srdcia a potrebujú vo svojom živote zakúsiť skutočné odpustenie a objatie milosrdného Otca. Po záverečnom požehnaní s Oltárnou sviatosťou bola možnosť osobného uctenia si relikvie.

Touto pobožnosťou sa však oslava sviatku Božieho milosrdenstva v Poprade neskončila. Majú pred sebou TÝŽDEŇ MILOSRDENSTVA, ktorý vyvrcholí v sobotu 9. apríla slávnostnou vigíliou a slávnostnou svätou omšou v nedeľu 10.apríla. Počas celého týždňa čaká na veriacich bohatý duchovný program. Veď milosrdenstvo je jednou z najvýstižnejších Božích vlastností. Aj sv. sestra Faustína vo svojom Denníčku píše o jeho veľkosti a dôležitosti: „Vždy, keď mi budeš chcieť urobiť radosť, hovor svetu o mojom veľkom a nepreskúmateľnom milosrdenstve.“ Boh sa stotožňuje s milosrdenstvom, on je milosrdenstvo samo. Tak ho poďme spoločne zakúsiť, a to nielen počas tohto týždňa.

Počas týždňa milosrdenstva slúžili sväté omše v konkatedrále o 15.45 kňazi, ktorí prijali pozvanie do Popradu, aby veriacim pripomenuli jednu z najväčších Božích vlastností – MILOSRDENTVO. V pondelok sa ľuďom prihovoril tatranský farár Róbert Tokár, v utorok Popradčania privítali Eliasa Vellu, katolíckeho kňaza a exorcistu z Malty, autora viacerých kníh, ktoré svedčia o jeho hlbokej viere a osobnej skúsenosti s Bohom. Vo svojom povzbudivom príhovore zdôraznil, aké dôležité je pre kresťana stretnúť sa so živým Kristom a nasledovať ho, pretože je to skutočnosť, ktorá mení ľudské životy. Taktiež vyzdvihol fenomén odpustenia, lebo ono je veľakrát kľúčom k uzdraveniu človeka. Pre mnohých bol práve tento deň časom rozhodnutia začať búrať hradby a dať sa na cestu dôvery v Boha. Streda ďalej patrila novokňazom, štvrtok Petrovi Majdovi, rektorovi Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, a piatok Marcelovi Macalovi, výpomocnému duchovnému v Rudňanoch.

Lenka Horáková

Mohlo by sa vám tiež páčiť: