PROJEKT “OBNOVA STAREJ FARY”

V súčasnosti prebieha prerábanie priestorov našej farskej budovy.

Prispieť na opravu starej fary môžete na toto číslo účtu:

SK18 0200 0000 0000 2663 4562

Stav fary pred začatím rekonštrukcie:

3D vizualizácia novej fary: