PROJEKT “OBNOVA STAREJ FARY”

V súčasnosti prebieha prerábanie priestorov našej farskej budovy, ktorá je vo veľmi zlom stave. Farské priestory slúžia na krstné a predmanželské náuky, na administratívne účely a sú tiež miestom, kde bývajú kňazi. Rekonštrukcia starej fary by nemala presiahnuť sumu 80 000€.

 

Prispieť na opravu starej fary môžete v hotovosti vzadu v kostoloch do označenej pokladničky, alebo na toto číslo účtu:

SK18 0200 0000 0000 2663 4562

 

Súčasný stav fary:

 

3D vizualizácia novej fary: