PROJEKT “OBNOVA STAREJ FARY”

V súčasnosti prebieha prerábanie priestorov našej farskej budovy.

Prispieť na opravu starej fary môžete na toto číslo účtu:

SK71 0200 0000 0032 1590 1555

Stav fary pred začatím rekonštrukcie:

3D vizualizácia novej fary: