NAŠA FARNOSŤ FUNGUJE OD 22. 11. NASLEDOVNE:

MAXIMÁLNA ÚČASŤ NA SV. OMŠIACH JE OBMEDZENÁ NA 50 ĽUDÍ A TO V REŽIME PRE OČKOVANÝCH A TÝCH, KTORÍ PREKONALI OCHORENIE COVID19 NIE VIAC AKO 180 DNÍ DOZADU.

ČASY SV. OMŠÍ A PODMIENKY ÚČASTI NA NICH SÚ NASLEDOVNÉ:

KONKATEDRÁLA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

Pri vstupe do kostola je potrebné kvôli povinnému zoznamu účastníkov vhodiť do košíka papierik s menom a telefónnym číslom, v prípade rodiny stačí 1 papierik a počet účastníkov. Pripravili sme pre vás aj kartičky, ktoré si môžete stiahnuť na tomto odkaze, ale stačí aj obyčajný papierik s týmito údajmi.

KOSTOL SV. EGÍDIA

Účasť na sv. omši v Kostole sv. Egídia je možná len na základe registrácie cez formulár na farskej stránke, ktorý nájdete na hlavnej stránke vždy v sobotu od 9.00h. Keďže zoznam účastníkov sa bude hromadiť elektronicky pri každej registrácii, lístočky v tomto kostole nie sú potrebné.

SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Sväté prijímanie pre neočkovaných a všetkých, ktorí sa kvôli naplnenej kapacite nedostanú do kostola, sa bude podávať počas všetkých svätých omší pred kostolom/konkatedrálou.
Takisto je možnosť prijať Eucharistiu od pondelka do piatku v konkatedrále od 17.15h do 17.45h, kedy sa v tomto čase bude vysluhovať aj sviatosť zmierenia pre neočkovaných.

SVIATOSŤ ZMIERENIA

Tradičné časy vysluhovania sviatosti zmierenia platia pre očkovaných nezmenene, t.j. nasledovne:

Pre neočkovaných je možnosť prijať sviatosť zmierenia od pondelka do piatku v konkatedrále v čase od 17.15h do 17.45h, kedy môžu zároveň prijať aj Eucharistiu.

VYSIELANIE

Nedeľná svätá omša sa vysiela ako doteraz, o 9.30h z konkatedrály. Cez týždeň sa bude vysielať aj večerná svätá omša o 18.00h a takisto modlitba sv. ruženca a deviatnika pred ňou, t.j. o 17.15h, ktorú obetujeme za jednotu, ukončenie pandémie a pokoj v našej krajine.
V sobotu a v nedeľu budeme tieto modlitby vysielať po večernej sv. omši, teda približne o 19.30h.

VYSIELA SA CEZ FARSKÝ YOUTUBE KANÁL.

KAPLNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V NEMOCNICI

Nemocničná kaplnka zostáva pre kritickú situáciu zatvorená. Duchovná služba v nemocnici je aj napriek obmedzeniam zabezpečená.

ADORÁCIA

Adorácia vo štvrtky bude naďalej prebiehať. Spovedanie v tomto čase bude len pre očkovaných, ostatní môžu využiť čas od 17.15h do 17.45h ako je uvedené vyššie.