Červená streda 2021

Aj tento rok sa naša farnosť zapojila do iniciatívy s názvom “Červená streda”, ktorá poukazuje na celosvetový problém prenasledovania kresťanov. Naše kostoly sa večer rozsvietili na červeno – mučeníckou farbou krvi našich bratov a sestier, ktorí denne dávajú svoj život pre Krista.

Continue Reading

Oprava Kostola sv. Egídia

Začiatkom mesiaca september sme začali s prácami na Kostole svätého Egídia. Prostredníctvom projektu “Výmena strešnej krytiny na Kostole sv. Egídia v Poprade”, cez program “Obnovme si svoj dom” sa nám z Ministerstva kultúry podarilo získať dotáciu 40000 eur, pri ktorej má farnosť spoluúčasť 5% (t. j. 2000 eur).

Continue Reading

Odpusty 2021

Odpustové slávnosti v našich kostoloch sa v septembri podarilo sláviť, aj keď s obmedzeniami. Na odpustovú slávnosť svätého Egídia, ktorá sa tradične konala na námestí v medzikostolí, prijal pozvanie výpomocný duchovný otec Alojz Chmelár a na odpust v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie prelát Ambróz Martin Štrbák, opát premonštrátskeho kláštora v Jasove.

Continue Reading