Modlitby za naše mesto

Farnosť je „Cirkvou, ktorá žije uprostred domov svojich synov a dcér“

([1] Ján Pavol II. Chistifideles laici)

Od februára 2014 sa mladí pod vedením p. kpl. Forgáča stretávame raz mesačne, zvyčajne v prvú sobotu v mesiaci, aby sme sa spoločne prihovárali a modlili za mesto Poprad. Spoločnými prosbami, chválami a vďakami sa prihovárame za jednotlivé potreby mesta (duchovných otcov, vedenia mesta, rodiny, jednotlivé sektory, ako sú školstvo, zdravotníctvo, polícia, atď.) Táto iniciatíva modlitieb za mesto vznikla už pred niekoľkými rokmi, kedy sa spontánne dalo dokopy niekoľko mladších a starších veriacich, majúc túžbu prihovárať sa za naše mesto. Takto sa vytvorila na prvú sobotu v mesiaci modlitbová „siet“, kedy sa v každú hodinu prihovára jeden človek za potreby mesta z miesta, kde sa práve nachádza. Táto aktivita pokračuje dodnes. Jej vyvrcholením je spoločná modlitba pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, na ktorú je každý srdečne vítaný. Opierajúc sa o slova pápeža Františka, ako členovia tejto farnosti veríme, že sa tak vytvára priestor domova a miesto stretnutia pre všetkých veriacich aj mimo liturgického slávenia svätej omše.

Continue Reading

Sedem bolestí Panny Márie /14.9.2015/

14. 9. 2015 sa v rámci duchovnej prípravy na odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie po popoludňajšej sv. omši v konkatedrále konalo hudobno-dramatické pásmo pod názvom Sedembolestná. S týmto program k nám zavítali mladí z Liptovskej Tepličky. Prostredníctvom spevu, slova a scénického tanca sme mohli rozjímať a meditovať nad bolesťami Panny Márie. Touto formou sa chceme ešte raz poďakovať tepličanom za ich obetu a službu.

Continue Reading

Kapucíni & Stanley /11.9.2015/

11. 9. 2015 sa v Kostola sv. Cyrila a Metoda uskutočnil koncert známej slovenskej gospelovej kapely Kapucíni. Vo svojom vystúpení zaspievali novšie i staršie piesne, ktoré boli obohatené krátkymi vtipnými úvodmi. Kapucíni, sme veľmi radi, že ste nás navštívili a tešíme sa na budúce stretnutie 🙂

Continue Reading

Pochod za život

V nedeľu 20. 9. 2015 sa farníci mesta Poprad zúčastnili Národného pochodu za život, ktorý sa uskutočnil v našom hlavnom meste. Už o 4:30 ráno sa dvoma autobusmi vydali spoločne na miesto konania, aby aj týmto spôsobom vyjadrili svoje ÁNO ochrane ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. O 10:30 sa spolu s ostatnými veriacimi zo Spišskej diecézy zúčastnili svätej omše, ktorú celebroval diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Po nej sa presunuli na Námestie SNP, kde sa o 14:30 začal oslavný a radostný pochod Bratislavou (2,4 km). Celá akcia sa ukončila približne o 17:00.

Continue Reading