Ocenenie pre p. kostolníka Bujňáka

Po slávnostnej svätej omši o 10.00h na Božie narodenie odovzdal p. dekan Ondrej Borsík ocenenie za dlhoročnú službu farnosti p. kostolníkovi Jozefovi Bujňákovi, ktorý už 35 rokov slúži v našej konkatedrále. Ide o ocenenie rytiera Rádu sv. Gregora Veľkého, ktoré mu udelil Svätý otec František. Zo srdca mu za jeho službu ďakujeme a vyprosujeme mnoho Božích milostí do ďalšej služby.

Continue Reading

Konferencia “Nech zostúpi oheň”

Počas víkendu od 23. – 25. 9. 2022 naša farnosť hosťovala katolíckych laických misionárov z Malajzie, Juda Antoina s manželkou Veronikou a dcérami Laviniou a Aliciou na konferencii “Nech zostúpi oheň”. Opierajúc sa o učenie a dokumenty Katolíckej cirkvi misionári ponúkali prítomným impulzy, ako pomocou Ducha Svätého čeliť situáciám, ktoré pred nás súčasný svet predkladá, a to zvlášť po pandémii.

Continue Reading
1 2 3 37