Rozlúčka s p. kaplánom Adamom

Od 4. júla je z našej farnosti preradený p. kaplán Adam Konkoľ, ktorý mal v našej farnosti na starosti detské sväté omše a prípravu detí na prvé sväté prijímanie.
Za jeho službu mu zo srdca ďakujeme a vyprosujeme mu v novom pôsobisku mnoho Božích milostí, požehnania a radosti zo služby Pánovi.

Continue Reading

Duchovná obnova s komunitou Rodina Boha Otca

V predposledný májový víkend sa v našej farnosti konala duchovná obnova s komunitou Rodina Boha Otca z Rakúska na tému „Ukrytý v náručí Otca“. Hlavným prednášajúcim bol DDr. Gottfried Prenner, zakladateľ komunity. Spoločne s členmi komunity pripravili pre účastníkov intenzívny duchovný program, ktorý sa začínal v piatok večer modlitbou sv. ruženca a svätou omšou v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie.

Continue Reading
1 2 3 35